Skip to main content

Full text of "An dara leaḃar : Gaeḋilg agus Béarla"

See other formats


-™ 1 'ju 
5Aet)il5 A5WS bé/tttU 


%l 
HlfcL, MASS, d •"■"^W^ II. á*,* 

1225 
.D37 
1915 W& ^A bAe^ilse. ■B AH t)At*A teAbAtt, 5Aet)it5 i béA^U. 
BOSTON COLLBGB LIBRA»* 

CHESTNUT HILL, MASS, 

Ap n-A cup &m&c 

•o 

•'Con tin a* tiA jAe-óilge, 

1 mb&ile Át& CliAt. 
1915. 2jp. ttoinn I. — SAetiits An ctárt. 

The Index. tmfim. 

Number. 


Ainm ceAóUA. 
Name of Lesson. 


UAOt). 
Page. 


1 


11 Ófl A AN fCOll. 


5 


o 

«J 


eóiti A^tif CornÁf. 


7 


3 


All 5ADA|t. 


9 


4 


An ceAftc dgaj. 


11 


5 


Al^SeAT» A5t1f leADAIlA (leAOflA). 


13 


G 


A5 CA^A1T15 rhóíiA. 


15 


7 


An cac *oo leónA"ó. 


17 


8 


tlófiA 1lí "Ó|UAin. 


19 


9 


A5 bAinc coi^ce. 


21 


10 


HÁ -oÓAti 501-0 


23 


11 


cac nójtA. 


25 


12 


CtiAin*o pÁ'n cty. 


27 


13 


11 Á bUAíl -o'AfAt. 


29 


14 


<CA|i éif "oul a bAite. 


31 


15 


An *oÁ 5ADA11. 


33 


16 


Aft *ocífi pém. 


35 


17 


Ajt mbAile pém. 


37 


18 


A5 PÁ5Á1I nA fcoile. 


39 


19 


A5 Ctin pftÁCAÍ (A5 Ctljl f\AtAÍ). 


41 


20 


An -ppi-oeÓ5. 


43 


21 


1nf An mbAile riióit. 


45 


22 


1 meAfs nA mbtÁú. 


47 


23 


ConiAiiAeAm Aimfitte. 


49 


24 


An c-émín a\\ An sqiAoib. 


51 
An ScoiU 
The School. L- 


-nótiA 


Atl SCOlt. 


Nora at School. 


b 


: b 


bó 


: mo bó-fo» 


COW 


my cow 


bo.ile 


: o. b&ite 


town 


home 


bó.n 


: bó bÁn : o.n bó bó.n 
• 


white 


white cow the white cow 


bi 
be 


: bi : nti&ip biof 

wag when I was 
pÁtrce 

child 


bo.ite 

town 


anger 


cpio.Ul 

walking 

U|Mo.1H 

Brian 


po.ib 
was 


biof 
I was 


satisfied 


b&ice 

near 


eo^to. 
fear 


0.50.1b 
at ye 


OC|1o.f 
hunger 1. if pÁirce 05 nottA tif t>|tiAm. 

2. CÁ fV &£ twit &\{ f cent. 

3. t)i ft 05 nt3Ait\ a tug a tnÁCAitt téi Cum 

«A rcoite f. 6 

4. £>í e-AgtA Afl f\ó$&. 

5. fluAitt t)í fí CAttiAU as An fcoil ní |\Ait) 

eAstA tnfitt. 

6. t)í OCflAf tnfti* 

7. t)í AttÁn Agur itn Ag ÚtiA t)Áin xn, Agtir 

8. Antifom t)í nottA f^fcx)w 

9. tlUAIft t)í fí Ag CJ\1AU A t)A1te, t)í t)0 

10. "if tiom-fA ah ttó t)^ti foin," awv 

f\6\(A. 

11. "tlí'i toó t)Áti A5Ait>," Afir^ tíiu. 

12. "cá, Agur tin t í," ^jir^ ho|ia. 

13. "CAroé aíi c-Aintn (Aiiim) acá uifiti ?" 

AftT^ íhlA. 

14. "bÁirri acá AgAirm uinti," AfifA HO^ia. 

15. "1f "oeAf An Aitim (c-Ainm) í (é) rw>" 

AjlfA ÍÍ11A. 

16. "HÁgat) 'ti-A tiAice," A|ifA tlójtA, "niAfv 

tií tíonn ft citjm ah tiAin t)íor peAttg 
tnfiti. M 

17. " Ó ! " AfifA Ún&, " tif't mire as -out 'n-A 

hAice." 
eóin -j UomÁf. 
John and Thornaa. 2.— eoin Ajus uomAS. 

John and Thomas . 
U : 
ci|i : 

country 

cAob : 

side 


U 

mo t\\\ 

my country 
An "OÁ t&oh 

the two sides 


> 


cog : t)o Ú05 

lift lifted 

Cpio.lt : -DO CfAI&tl 

go went 

&n boco/p : &n boc^ip 

the road of the road 
{ c&nb 

bull 

bo.nb 

sucking pig 


C115 

gave 
CA0b 

side 


bit 

life 
run 


C1o.p 
back 

binUle 
blow 


•oeife 

nicer 

pompo. 

before them 


ceanco.ib 
hens 


CAini5 

come 


good 


rn 0.1*01 

sticks 


from them \ 1. Vo ti\iAtt (Cuavó) ecm Agtir Corner AtnAó 

2. Cuxvoah fu^r An toótAfi mójt. 8 4. t>AW eoin ftdc t r>Aiti Corner ftAc. 

5. "If *oeAf ah mAToe é f eo ASAm-fA," Anna 

eoin. 

6. "tlí "oeife é tiA Ati mAiDe feo ASAm-fA," 

AnfA CotnAf. 

7. t)i ceAncA nompA fA not). 

8. ftit fiAt) 1 troiAit) tiA gceAnc. 

9. C05 riAO tiA mAittf. 

10. t)HA1t f1AT> HA CeA|lCA T 1U1A15 f1At) 1At). 

11. t)i cfiAin Agvif a li At DAtit) An. An not) 

tiAn An FAt). 

12. "Do nuAig fiAD tiA mucA nuAin tAinig 

flAT) COttl pATDA teO. 

13. Hit ha mucA uaca. 

14. CAiiiAtt 1 n-A i>iAit> rin CAfA-u cAnt> "ooiii 

mr An not). 

15. *Oo feAf fé nompA. 

16. CU5 eoin t>tnU,e mAit "oo'ti CAno. 

17. CtJ5 ComÁf totnUe eite "oo'ti CAnt). 

18. CA11115 peAns *$■ Ati CAnt). 

19. Do nit eoin i ComAf a t)Aite t eABlA 

ontA. 

20. tlí -óeAóAit) eom nA ComÁf pÁ'ti cín An*r 

ó'ti Am r om 5AH oaca t>eit teó. r ceAcc scRlbneómeACCA. 

t)o tpiAU, Góm Aguf ComÁr fÁ'ti dp, 9 3— An ^AbA]\. 
The Goat. 

An JAbAtl. 
The Goat. s, r : s f f Site 

Sheela 

Site beo.5 . 

little Sheela a Site 

Sheela ! 

a Site beo.5 

little Sheela ! f AOit : t)o f AOit 
think thought 

pn : t)o fin 

■tretch stretched r e *r 

stand •oo feAf 

stood COCA 


do fin 


]tÁinir 

reached 


5 ^b^A 


51 OCA 


ooat 


Hat 


goat 


bit 


ctócA 


5onm 


fAfCA 


5^r u r 


muinncip 


cloak 


blue 


satisfied 


boy 


people 1. t)f tliAU 05 A^ur Site oe^s 45 out 

a t)Aite tÁ ó'n fcoit. 

2. t)í cOjca "oeAf a^\ tliAtt. 

3. X)i cIOca 50|\m 4ti Site, n mátA 'n-4 

Láirh Aid. 10 

4. A' ttptnl éAn-A^An f.4 mAtA a^ac, 4 

Site," AnTA tliAtt. 

5. " CA 510CA t>eA5 AgAm Ann," AjtfA Site. 

" A' n-íotTÁ é ?" 

6. CtJ5 fí An 510CA AttAW -oo tliAtt. 

7. CAfATi 5At)Af\ OJtCA Mf An nÓT). 

8. T)o fAoit Site sut\ CAttt) -oo t>i Ann. 

9. "tlí CAt\t> é fin," AnTA HiAtt. " 1r 

5ada|\ e." 

10. T)o feAf An gAttAjt fiompA fA fiou. 

11. "Do feAr tliAtt, -] T>o feAf Site. 

12. "SAOitmi vém 50 t>pint An gAttAn fo 

ami," AnfA Site. 

13. "CA fi uwn, t ni mAic Horn e," AnfA 

tliAtt. 

14. "Do fin tliAtt An c-AtUn cinci, t tós rí 

'n-A tDéAt é. 

15. T)'it fí 6. 

16. t1TO|\ t> 'fA-OA 50 ttAlt) fÍ ft All Ajtír, 1 fllfc 

fí A]t f1Ut)At. 

17. t)í riiAtt -\ Site t>eA5 fÁfcA Annrom. 

18. tltiAitt tAmi5 fiAT) a t)Aite, T>'innir HAt) 

An fCéAt. 

19. frí An rhtnnnan fA t>Aite fAfCA 

20. " if ttiAit An CAitín "\ if triAit An duacaiU," 

At\f' An c-AtAifl teó. 11 
CeApc nó^A, 
Nora's Hen. 

4.— An ceAnc beA£, 

The Little Hen. 

V: v 


po.1 : beo.n £io.t 

generous a generous woman 


fUAip : m puo.if* 

found (got) did not find (get) 


man old man 


r*5 : "'op V*5 

loave did not leave 


pof : ^ f10f 

knowledge its knowledge 
1 lops 

. searching for 


speckled 


•Oub^lJAC 

said 


mother 


1 cójunjeAcc 

searching for 


cuinne 

corner 


under her wings 1. 1f t)eAn rtiAit aua 1 rnAtAifi tlófiA. 

2. tMonn An-cinx) ceAttc aicl 

3. t3í ceajxc tte^g aici nA|\ fAf 50 mAit. 

4. t)i ctbigeAnn turn uijtti Agur cofA gofmu 

5. tM r^ite gLAfA Aici Asnr 50t> toe^g t)eAr- 12 

6. £>f fciAt^w t)fieACA tnjtti. 

7. t)T feAn-peAfi Aji An t 10 " W. 

8. A5 *out a t)Aite t)í fé. 

9. £)tiAit ceAfic flójiA til me (faoi, teif), 

[CAfAÍ) CeAflC 11Ó|\A A1|\.] 

10. Cttg An feAn-peA|t teif a t)Aite T. 

11. t)T tlCflA UAmAtt ^ADA 'gÁ tOflB (*o'4 

uCjiinseAóu). 

12. Hío|\ pas ft ctiwne (cUSto) mp An Áic riAji 
CuAfiutng fi Arm. 

13. til £t!A1Jl fí Í AStJf tlT f ACA fi T. 

14. t)viAit An feAn-peAtt fa (urn, te) tlófiA Via 

t>iAit) fm. 

15. "An ttpACA ct3 6in-CeAfic tteA5?" Afira 

HóttA. 

16. "Ca ceAjtc r>eA5 ttjteAC A^Am," Afl 

feifeAn. 

17. u puA|\Ar (fuai|\ mé) fA \io-o f." 

18. Cug fé *oo tlójtA T. 

19. totró í a ceAttc péin T. 

20. "Hi |\Ait) a fior rom A^Am," At)ut)Aifu: 

An feAn-t?eAtt. ceAcu sctiíbneómeAcuA. 

faí ce^Tin *oub tnufct ^guf cof^ ^opm^ rúvó 13 Money and Books, 

Pot : 

Paul 

pÁt)fiAi5 : 

Patrick 


P 

A poll 

Paul! 
6. pÁ*0|\o.15 
Patrick! 


poco. : mo póco.-p& 
pocket my pocket 

pe^rm : mo pe^nn-fA 

pen my pen 

pÁipc : t>o pÁij\c-fe 

field your field 
Aiju;e«yo 

money 
, your father 


sixpence 

ctnfoún 

fourpence 


leo/oAjt 
book 

TTI^c ah Oo.i|vo 

Ward 


obo,ip 

work 

ó f oiri 

ago, since 1. 1f mAit tiA SAfifuiri (SAftíitO ia*o pot 
Aguf pÁT)|tA15. 

2. CjllAtt (CtlAró) f1AT) A|\ fCOll 50 moC Ajt 

tnArain. 

3. "A' t)UU5 UAtA1|\ Altt^eAT) T)U1U, A 

Palais ?" a^^a pou 

4. "tus," AfifA Pat)|\ai5, "pu<\i|\ mé ftéAt 

(fé pingne) UAit)." 

5. "tlí't fé A5AU Atioif," AjtfA pou 

6. "tlft," At)Ut)A1ttC PAT)]tA15, "tttAtt tug me 

A|\ teAt)A]\ n A|\ peAnn é." 
7. "tlí't ém-teAr)At\ AgAm-fA," AjtfA pot. 

8. "tlf't A^eAX) AgAU, A P01L" 

9. "U mA|\ ptiAitt mé Om' AtAijt 6 aj\ 
mAVom pit A|\ fÁg mé An bAite." 

10. "£tiAin mé ctnrcitJn. w 14 11. "Cá fé im' (1 mo, iti mo) póCA AgAin 

At101f." 

12. " t)í m'AtAif\ a$ ot>Ait\ 1 t>páittc 1 n-Aice Ati DAile." 13. "tf é AT>ut>Aittc fé Uom rmAijt 'o'iAitfi 

mé M^Se&X) Aitt, 'Seo ctnfcitin "ouic, 
a t>UACAiU. t)!5, t t>T as tvit Cun tia 
fSOite.''" 

14. " Agtif tiíott t ati C13 itif Ati ttOt) ? " 

A^fA pÁT>tVAi5- 

15. "tlíott fAtiAr, a pAT>jtAi5, mAfi tií mAit 

tetn' AtAift é." 

16. "tlí fACA CtJ SéAtlltJr tTÍAC ATI í>A1tVO?" 

17. "tlí frACAf- X)í x)eitt)it\ OoeAttAú, -oeit- 

tieAf) rhO|\ (tnO|t) ot\m." 

18. "£)í f6 inf An ^óx) zá caitiaLI fow." 

19. "£)í a píopA 'n-A t)éAt Ai5e." 

20. "t)fonn fé fÁfCA mJAit^ trtof Ati píopA 

tÁíi Aige." ceAéc scRíbneómeAérA. 

£uA.ip mife peal A 5 u f F"* 1 * 1 cut*A euirciiiin. 15 
v(^> peAt)A|\ "J An Ca^aLI «j ati Cájxjv 
Peter and the Horse and the Car. as uAtiruMns tfiónA. 

Drawing Turf. 

tn : m 


móm : ati mom itiaic 

turf the good turf 


mACAijA : mo mo.co.ip 


miAn : niop tthati bom 


mother my mother 


desire I would not desire 
m^ife 


1Á1TT1 


ho.too.rm 


ceme 


i beauty, effort 

mifoe 


hand 

•oeo.no.rn 


river 
Cobo.1|AC 


fire 

aceol 


the worse 
doubt 


making 
buoiteorm 

strike* 


giving 
journey 


kettle 

cupón 
oup 1. Sw iat> tuAf peA*0Afi -] An CApAtt i An 

cáfi^ (Cai|\u). 

2. Ca fi^vo ^5 UAt)Ai|\u nA mOiriA a t)Aite ó 

pofiu nA tiAttAnn. 

3. if pat) a An toe At a ó ACÁ 50 pojtu no 

n&i>Ann. 16 4. Cá f é c|tT tíifte Af fo Agtjf ca an GótAtt 

(toeAtAC) 5Ajtt>. 

5. if tnxMt An tiidn í. 

6. cá fí t>iteA$ cinim. 

7. Ct>5 tnÁtAi-|t peAT>Aiti síac niónA Af An 

gCAinc. 

8. Cug fí téi 'n-A tAnii í. 

9. CA cewe tíof Anoif. 

10. CÁ All CICeAt, tíOf A1C1 AtlOlf i cá fi 

as "oéAtiAtii CAe "oo peAT>Afi. 

11. 1f mAlt An Alttlt) (X)í0t) A|\ peA'OAn 

cupAn cAe. 

12. CÁ fé ctnltxe 50 tnAit Aige ^An Atti^Af. 

13. 1f móji An tne-<vf acá ABAtn Ai|t. 

14. CA mAi'oe (t>A€A) Aige ; CATOé An \:Át a 

(50) mt)UAn.eAnn fé An CApAlt corii 
tnimc fiti ? 

15. tlí't éAH-t)oeAi\ é t)UAtAt> co^-UAijt. 

16. tlí tnorm t)eitneAr ("oeAttAO, -oeittnfi) 

w^ti 1 n-Am.Anti.Ait>. 

17. tlíOH tílAlt te-AC LÁ1t\ 1Í1AU (fTA'O-'OALAC) A 

t>eit a$ac as CAt\|\Ain5 nA mónA a 
t>Aite. 

18. tlíott tiiAit tiom í. 

19. Ca peAOAfi ciúin mot>ArtiAil, Aguf ir 

niAit a« liiAir© rir» "oo. 
Ca£aL Ag CAiceAiii Ctoc. 
Cahal throwing Stones. 

7.— An cau *oo León<vó, 

The Cat who was hart. 

f CÁ : 


CÁ 


C6.1C : t)o c0.1t 
where 


not 


throw threw 
ctóco. : 


mo cU3c6.-fo. 


cuijt : niop ctnp 
cloak 


my cloak 


put did not put 
COCA : 


OO COCo.-fo. 


C01f : AJA A C01f 
coat 


your coat 


leg on his leg 


CflOm AJA 
began to 


bocc 

poor 


ifceoc 

in 
róic 

thrust 


conn&ic 


ceo.cc 


e^-OAC 
icce 


saw 


coming 


clothes 
eaten 


CAicfe^T) 


ATHo.6 


•oinneo.fi 
OfCOlL 


I must 


ont 


dinner 
open 1. nuAifi tÁini5 Caúaí i Caiu a t)Aite ó'n 
f coit, t)T a rroirmeAfi uttArii (f\éró) Ag 
a mÁtAiji jtompA. 

2. t)0 t)A1tt CAtAt A CÓUA tttófl T)6. 

3. " OfCAit (pofCAit) cnAipe mo CtOcA-fA, a 

ÓAtAlt, triA f é T)0 tO<t é," AflfA CA1U. 
4 X)\t flAX) A^tlf T)'(3L flAT) A fAlt. 
5, tlUAIjl t)T Itce AgUf ÓtCA ACA, CtJA1*0 ftAt) 

AtnAO 18 

6. Ctis C&t&t t>orcA teif i t)i An cac t>An 

AS fitJt)At te CAOt) CAtC 

7. t)i fiAt) as wnnc cteAf "oóid rem. 

8. C05 CAtAt ctoc 'n-A tAtrh. 

9. ÓAtt fé fUAf inf ah fpéijt í. 

10. tlttAlfl t)í fí A5 ueAÓC AtltJAf, t)UA1teAt> 

mf ah 5C0if a\( Ati 5CAC t)Ati T. 

11. T)o Cui]t ah cac fc|teAt) rhojt Af. 

12. tliojt rriAit teAC t>eit as éifceAcu teif. 

13. tlttAtn connAtc Caic rriAtt fin e, -do C|\on» 

tf ah got (tortus rí ^s sot). 

14. "Ó, A CAtAtt," An fife* "CA An CAt 

oocc ntAnt) asau." 

15. "HA nAt>Ain\ ftn, a CAic, a euro ; C4 

AttrtteAtA rhOn onm y:& n-A "OeAnArit, 
T nf CAtt^eAt) éAn-ótoó 50 t>fiÁt An\Tr." 

16. Ctii|\ Caúaí An cac tfceAó 'n-A t>ofCA i 

tug re teif a t)Atte e. 

17. "pttAttt re 510UA cAot r^voA "oe Un-éA"OAó 

t ctnjt re a^\ coir An caic e. 

18. "D'fíAn An cac CAmAtt rATM ntAft rtn, Act 

&&11115 re r^An Ar Asur "oo w CAtAt 
t caic r^r^A. 

19. Hi ceAnx t>eit as CAiceArit ctoc 1 n-Áír 

Art. t)tt. ceAcc scníbneómeACCA. 

"Hi c*it]re*D ctoc le cac há le put) *p bit eile." 19 

«.— tiónA ní bniAVtt. 

Nora O'Brien. 

l Cí : 


CI 
nees 


cíojt : 

combed 


t>o cíop ri 

she combed 


ce^jAC : mo ce^jAC-f a 

hen my hen 

ctio.bo.n : tAjicoi ctic>bÁiri 


ceit : 

conceal 

ceiteArm : 


•oo ceit f í 

she concealed 

ni ceiteAnn 


cradle the middle of the cradle 


conceals 


does not conceal 
tnoc 


ciiAt>Án 


t)A1CCe 
c*T ó 5 


early 


cradle 


cleaned 
coat 


1 cím 
Isee 
ctnmit 

nibbed 


|X|\oicce 

torn 

mot Aim 

I prai&a 


eo/o&n 
face 

rocks 
b|\ifce 

broken 

t>eife 

prettier 1. If i tlónA Hi ttfiiAin An CAiUn ir t)eife 

fA fCOlt. 

2. "Do tiitifCAit fi 50 moc An mAiDin mora. 

3. ttwne rí í péw ultAtii (ctnn fí í pém ^aoi 

ttéin) te -out ^n rcoit (óun nA rcoite). 

4. "Do m$ fi a néAO-an 50 gtAn te titnrse 

5. "Oo cion fi a sntiAi5. 

6. Cim (peicim) 511^ ■oeAf stAn &c& fí. 

7. CA mAHin -oeAf aici. 

8. CA a ctócA i a CAfós jtAn. 

9. bionn a t>nó5A t>ut> t)Aitce aici. 

10. Co a ctnt) teAt)At\ 5UM1 t ni't fiAt) t>|iifce 
nA fcn^icte mAtt trfof teAt>Ant 
(teAt>ttA) T)>&otne eile. 20 

11. t)ei|\ (cu^Arm) fí Ai|\e *oo CeAt\CAi£) a 

rriAtAfi. 

12. disarm fi tnOin i tnfce ifueAC. 

13. ScuAtoArm fi ah u-tifaÁj\. 

14. bogAnn fi ah cVuttAti. 

15. Hi AtofiAtiti fi fitro a|\ t)it aóc An ceAfiu. 

16. tlí ceaeAnn fi jura A|i tut Afi a tiAtAi|\ 

nÁ A|\ a mAUAifi. 

17. bíonn ft At t féAti Af> sac mnne ttiof 

mAfi fin. 

18. CÁ rneAf rnóf, A5Ainti aji t1ó|\A. 

19. ITIotAim féin 50 mó|\ í. 

20. toAí) ceA|\u t)o sac tnte CAitfn f a fcoil 

t>eit mAtt ttíof ttójtA HT £>j\iAiti. 21 
"OiAitm&ro Ag baim: Co-.ncc. 
Ikrmot reaping Oats. 

g-jk^ bAinu comce. 

Reaping Oats. 

T)i : 'ói 
for her for her 
T)iAfmiAi*o : a t)u\t\rn.\iT) 
Dermot : Dermot ! 
•óé^rurh : -oo •oé.AnAiii 
doing : to do 


•oínné^jA : mo tn'nnéc^ 

dinner my dinner 

•oi<M"ó : im' -oi^ii) 

(wake) after me 

•oeif : nii' lÁirii áeif 

right in my right hand 
CUATD 

went 

fjieAC 

swath 


looking 
binding 


COl]ACe 
oats 

fpeile 

(of) scythe 


•OU1|M1in 
scythe-hand 

across 


1 ' 
le 1. if é reo DiAtttnATO Ó Ct\Oitifn. 

2. CA rpeAt Ai^e. 

3. CÁ. fe as oawc An coin.ce. 

4. Sin í An pÁific Annrom. 

5. t)i DiAnniAiT) as ot>Ain wnci iffiDt. 

6. tluAi|\ a Cuató fé awiaC an, fHAtowi moe, 

■oo r>Ain ré a coca "Oe. 22 

7- Rug fé Aft troittttfti tia fpeite 'ti-A táirti 
■óeif i Ati x)tii]\iiíti eite 'n-A tAitti Cté. 

8 "Oo óftom fé a|\ ot)Aij\ (tofui$ fé a$ 
OtoAIJt) Arm rm 

9. £)Aiti fé ffieAt (t)Ai£, fcriáic) qtArriA n<5 
pAirice. 

10. 1f 1TIAlt UAlt> é t>éAt1AtÍ1, t>Alt *Ó1A A1tl. 

11. CuAit) peAT>Afi 'ti-A "óiAró, ab •oéAtiArh 

putiArm. 

12. T)o teAti tlóftA eifeAti as ceAtiSAt, 

13. CÁIÍI15 'OiAfUttAi'o ifceAó t "o'it fé a 

ttfnnéAfi. 

14. tltiAi|i tri a "óttitiéAjt itce Ai^e, CuAit) fé 

aitiaC Attíf, 1 CtiAit> peA'OAti AStJftlOtu 
AtriaC 1 ri-A tHAni. 

15. Cuaií) fé vein AtriAC te<5 t t)í mé &$ 

péAÓAItlC (AtflAtlC, "OeAltCAt)) o^t^- 
16. If mófl Atl fUlX T)0 t)í A5A1t1t1. 

17. Ctis mé ia^aCc Ajt putiAinn -oo oeAtigAt. 
18 "Do teip (óitin, f Áfuns) o^m a "óéAtiArri T t)í 
fiAt) A5 "oéAtiArh 5|\inn "oíom (otim). 

19, " CA fé as "out •oíotti (cmneAt) oj\m, fÁtui- 

§aó orun), a 'DiAfiniAi'o," A^tfA rmre. 

20. " CÁ cfl rió-05 F°r (50 V&U 50 feAt>), a 

CAItítl t>15," AjtfA "OiAtunAiT). ceAóu scníbneómeAccA. 23 

10.— tlÁ T)éAtl 30VO, 
Do not Steal. 

two two 

*Ooirm&Ul : ^ T)oTrinAiLt 

Donal Donal 


•oóúAin : mo *óócAin 

sufficiency my sufficiency 
•oojuvp ; mo t)0|A&f-'p& 
door my door 
c&icpt) 

must 

piOCAt) 

picking 


-pub&l 

walking 

ubt^ib 

apples 


earth 
mtitt^c 

top 


mice&cc 

going 
unknown 


fgiobói 
barn 

teijecxn 

letting 


Ab^itte 

(of) an orchard 1. CuarO "OotiiriAU ahiac 50 moó aj\ niAvoin. 

2. t)í "O^tiCC A|\ Atl CAtAtTI. 

3. t)í fé as fiutiAl ftoirhe 50 "ouÁitiis fé 50 

"OCÍ Atl tOCA|l. 

4. t)T t)AUA ÁtfO Afl te.At-CA01O Atl ttÓtAlft. 

5. "O'féAC (•o'AttiAtflc) fé tfceAC tAfl Ati 

tt1t)AttA A^Uf conttAtc fé Ct\At1tl UOAU. 

6. t)í ut)tA móttA "oeAfiSA Atfi. 

7. Ctii|\ fé •otitt itif tiA huolaio. 

8. "if peAfin "OAm teiseAti "0010," Ajt 

feifeAti leif ?ém. 

9. "t>éró ceAtiti aca ASAtti Alt CuniA &n 

xnt," 

10. CUATO*^ VU&Y W thtlttAÓ Atl t)AUA. 

11. top»£ fé as t)Ainc ut)AU 1 "oA scvjj\ 

tl-A pÓCA. 24 

12. táitii5 peAji ha tiAt>AiUe Anfor cAot> 

tiAjt Tie 1 n5Ati^iof "00. 

13. VLu% fé A|i "ÓorhtiAlX oocc. 

14. " €A Bt 161 ™ AgAtn o|\c, a "ÓortitiAiU D15," 

A|\ feireAíi, "i CAitpí> cú teiseAti 
■oe'n ouAift feo." 

15. "tlUAIfl A £)éAf T)0 'OÓCAin VIDAU, AgAt 

t>éimro a$ witeACc." 

16. ttig f6 'OoriitiAU. a OAite teif. 

17. £UA1tt fé fl-AC CAOt) tiAtt x>e -óotlAf AD 

fC10t>Ó1t. 

18. "tlí "oo "OAoinit) eite tiA tiuotA roin," 

AflfA peA|V tlA tlAOAitXe. 

19. £)uaiI f6 "OorhriAU. uaiji nO í>ó, i fCAOit 

fé a t)Aite as sot. é. 

20. tlí cCi|\ t>eic Ag 50it) C "oinne Ati t)it. ceAóu scRíbtieómeAcuA. 

An cé UeAr «.5 ^oix) cíolfAio fe Af. 25 ll.— cau nóttA, 

HorVa Cat. 5 1 ' • 5 1 ' 

promise promiaed bright bright ©ye 

gijtttfeAc : An F>v|Utre*cfo 

little girl tMs little giii go 

pity roar 

ceicpe 

four miau happened 

evening ' forget tail 1. t)T cau rnófi t>An as tlóftA tlíc 510UA 

PÁT)J\A15. 

2. £)T ctuAf -out) i cUiAf t)Án uij\j\i, 1*05 

full geAtA A1C1. 

3. £)T ceitfie cofA puiti. 

4. t)i eAfifit)Att fat)a téi (vnfiti). 

5. £>f cion m0|\ as 1K5|\a tnfiti. 

6. 5e^u fT T)on Cau t>Ainne T)o tAt)Aifir 

X)1 saC rtiAiT)in. 
7 D'miúij; r* t* tun nA rsoite i niofi tus |1 
t>Awne Wn Cau. 

8. nío|t rhAit te n-A cau rm. 

9. tlio|\ fUAD An cat: aCu as Déicpg a^ 

peAt) An tA6. 
10. t1uAi|\ tÁims tlOjtA a t)Aite xn ujtátnónA 
fom *oo ftnt) An cau Afi An utoaji 
l\oitnpi. 26 

11. "Do Cvny. fi t>á ftnt séAjtA uiflti few i 

teis fi "mi-At)A" Alfa. 

12. CAW15 cfaiAi$e as ílóftA in. 

13. " ftwne mé •oeA-n.rriA'o ofiu-f a Af* niATom, 

a CAicin sit," An. fife. 

14. "mi-At)A, tni-At)A," A|\f' ah cac Af*if. 

15. "CÁ OG^tAf OftC," AfvfA ttÓfvA. 

16. Agtjf T)'ittiti$ fi 1 fUAif» fí ptÁCA 

(méifín). 

17. Cmf\ fi t)Ainne Ann, i "o'fÁs fi A|\ An 

tintÁf* é. 

18. CÁmi5 An cac, i "o'ot fé An tiAinne 50 

meA|\ (capató). 

19. t)í fi fÁfCA Annfom ; but) riiAit An CAítín 

í tlÓ|\A Hie 5 1 oUa pÁ'oitAis. 27 12.— CUAUTO pÁ'tl uln. 
& Visit to the Country. 

where 
gAbA-p : mo 5^bA|\-f a 
goat my goat 

5fiÁt> : mo jpÁ-ó tú 

love yon are my love 


goile : a ijoite-f e^n 

appetite his appetite 

5^6 : t)o j^b fé 

go, come he went 

gU^if : "oo gtucof ye 

1 proceed he proceeded 
( 
( 

1 


of) Satmrday 
OomriAlj 
of) Snnday 
beACAIt) 
life 


I was 

feAó|AÁn 

straying 

tDipe^C 

straight 


C&OIJAI5 

sheep 

Armo^ri 

seldom 

longn^t) 

wonder 


nóinítií 
daisies 

Ullo/IJVIfC 
tidings 

garlands 1. Dot)' ArmAtii "oo t)Tot) US fAoifve a$ 

2. t)íot) fé a^ f coa 5-aC tute tÁ acc aítiáiti 

T)1A SAtxMttn Agvir T)ia "OotiiiiAig. 

3. SAtAftn íiaó |\Ait) mó|\Án te DéAnAtii 

Ai^e £UiAir fé aitiaC pah cf|t 

4. HTo|\ fCAO fé 50 ■0CÁIÍI15 fé 50 "ocí ceAC 

tléiu IK t)|\iAiti. 

5. t)í At Ar mOji At* Hi aU miAitt ContiAic 

re ctnge irceAC e. 

6. " 'Sé T)0 t)eAtA, a peADAiji, a St^" > 

céA"o pAilce ftOtilAC," A^r^ NiaU. 

7. " $0 tHAi^ro cú," a^a IIiaU. 

8. " ÓAoa 4né tiAC t\Ait> me a|\ aíi itCx» ceAftc, 

ACc cim Atioif 50 tlAt>Aj\" 

9. u Hi peioi^ x>ut ^ reAC^Ati," AnrA rhAtt, 

"ittAtt CA At! t)OtAt\ "OTtie-AC." 28 10. "Caji uaic ahiac i Deimfo as fitioAt 

CAttlAU." 

11. CUAlt) f1AT> AH1AC, 1 UÍ flAT) AS flUOAt 1Hf 

ha pAificeAHHAio. 

12. 11T JIA10 peAT)A-|\ ItlAltl jtOHiie f1H 1t1f ATI 

ui|\, i t>í ioti5tiA'ó tnón. Aise nif sac ni 
■oo ContiAic fé. 

13. Cohhaic re Ida fléitt, i ah capaU t>eAS 

■oo Wot) Ai^e sac t>ite tA as trot cun 
tia fsoite. 

14. ContiAic fé tiA CAOini$ Agtif ah c-AfAt 

05- 

15. Cohhaic fiAt) ha t;it\ as obAitt. 

16. tluAin a oio-OA-jt umnreAC, do fmo fiAt) 

rior- 

17. tt»s H1AU UtlAlttlfC Aft SAC tnte Hf "00 

PeA"0Att. 

18. T)0 p10C f1AX) pteAfCA beAt-HA-DO i 

H01HÍHÍ. 

19. CHAlt) flAT) IfUeAC 1 TTUAItA'OAtt CAe, T 1f 

HI Ó|\ AH 501te A DÍ AS peAT)Att 

20. X)0 CHAlt) fé A OAlte AHHfOIH, -| 1f fAfCA 

•00 OÍ f4 PAH 5CUA1HX A CDS fé f A H 

citt- ceACC scnibneomeACCA. 

ContiAic fé T1A b& AgUf tlA 5A?>&ip AJJUf HA C*01|t15„ 29 
An cAf &l 6f. 

Th« Yonne Am. 

13.— nÁ bUAlt TTASAt. 
Don't beat your Ass. n- work their work ass our ass 

Á1C &fl bit , 1 11-Á1C A|A bit 
any place in any place ^ céile 

each other, one another 


ní buAitf m 

will not be&t 


the tamth 


5jvc.nriA 

xiglj cirmce 

certain 

tléil/lín 

little NiaU 1. t)T tDniAti Agtif a AtAin as put)At te CéHe 

itif Ati topAiftc LÁ. 

2. COtltlAlC t>tt1Att AfAt. 

3. "11 aC 6,-fiti ah. ti-AfAt vém, -a AtAin.?* 
AUr^ bniAti. 

4. "1f é," Attr' A AtAin, "l P 6 All C-AfAl 

05 Atttiftti tAtt." 30 5. " ÓontiAic mé SéAmtir Céni, i peAt>Ai\ 

in"oiti as aomÁitic Ati creAti-AfAit." 

6. " Aft. t>UAit fiAT) é ? " 

7. " X)o t>tiAit 50 cwnce. t)í mAtoe (t)ACA) 

as 5Aó train e aca." 

8. "tlí niotAWi An ot>Ai|t fw. 

9. " tlíoji. CeAnx X)0it) r>eit cotíi T>iAn (qujAit») 

fOW Afl AfAt t)OCC," AjtfA t>t\1Atl. 

\0. " t)íonn mófiÁn *OAOine niAjt fw, aCc cá 

ffilt AgAin tlAC fflA|t rw A t>éAf CUfA, 
A t>t\1A1t1." 

11. "If St^nA Atl DéAf (ot)Ain) 6 AS peA^ 

tiO A5 5Aft3|t, t a flAí) 5Uf» 1 néifumi 
"00 ttnc fé AtnAC." 

12. " lp cutnA cá troeA^tiAt) é. flf ceA|\c 4 

■óéAHArh 1 n-Áic aji tut." 

13. " CÁ AH £fflWne A11t1f0111 AgAC, A ACAIfl." 

14. "flí t)tJAitpit) mife Ati c-AfAt peAfCA." 

15. " tTlAlt Atl t)UACAlU, A t)|\1A1t1. Í1A *OéAt1 
tjeAltlflAt) AJ\ AfAt peAX)A1]\ AStlf 

ééAimnr." ceAéc scníbtieómeAccA. 31 

14,— CAR élS t)tJt A OAlie. 
After Going Home. 

•OÓCAin : A|* TTOÓCA1T1 


*oiAit) ; 'n-A nt)iAii6 
sufficiency our sufficiency 


(wake) after them 
dinner our dinner 


t)iib&i]u: : 50 n*out>o.ij\c 

said that • . . said 


50 rmé&iif a|a 

that . . will be done 


0. t^ifce I 

my treasure ! 


to get 


•OOCCBip 
doctor 


nA TTOAOine 

of the people 


co.ipim 

caps 


will go 


p&1T)1{1 
prayer 1. CÁ Ati c-Aor 05 UAtv éif ceACc o'n rsoit. 

2. if cinnce so opinl oqtAf ojttA caj\ éir 

An lAe. 

3. "péAC no, SAftruin (sAffiAioe) AgUf tlA 

CAipítlí tMoo. 

4. Ca ftfit aca te n-A noínnéAtt "o'pAgAH. 

5. Sin í a mAtAit\ as \ut Ationn if aíiaU, 

as v^saH a troirmei^ "oóio. 

6. "Do furme fiAT) ot>Ait\ riiAit as An rcoil 

iitoui. 

7. " A' t)£Ult Afl nOÍtltléAlt UttAtil (t\élt>) AgAC 

pOf, a ttiAtAitt," A|\fA ttéiUín 05. 

8. " tlí't, A CAirce," Altf' Atl tílÁCAIfl, " ACC 

VAtl SO V&U 1 Oélt> fé A5A1D SAtl 

tiioity" 

9. nuAit\A*t)i a noOtAin itce AStJf OIca aca, 
ttis fi^"o tnotA* x>o X)1A t t>'initi5 

f1A"0 32 10. if e nóf ha n-oAowe itif An a$ fiti 

pA1"01t\ "DO JtÁt) CAJt élf t3!t). 

11. "CAfA*ó Cáic Hi Céw onAinn, a rhAtAin» 

1 finn Ag "out óun tiA rsoite Afi 
tnATOin," A^r-A Áwe. 

12. <o 0tit)Ainc ft svifi tiiAit &n 5Afi3n e 

tléiUín," AnfA HOnA. 

13. <£ An vion 50 trout>Ainc ri fin, a tléiit?" 

A^f' -An rhAtAi|\. 

14. "if píon," AnrA fléiUín, "t •outtAinc r* 

nfof mó 'nÁ fin." 

15. "An n"out)Aittc ? 1nmf -oAm cat) (cAit)é) 

eite AouttAinx ft." 

16. "T)t>t)Ai|\c fí póf jtjfi *oói$ let 50 nt>éAn- 

pA|\ "OOÓUIJItl "Óíom-f A pOf ; t>AÍ> ttlAlt 

tiom tteic im' ('mo) t>occt5itt," AjtfA 
Héittín. 

17. " Cá mónÁn cAinnce A5 CAic tlí Cém," 

Afir' An rhAtAitt. 

18. " Seo ArtiAó ti£> Anoif, a clAnn !" 

19. "A peA*OAiti, imtij teAc 1 nt)iAiT> An 

tAOl$." 

20. "Racavo mé v^w ^E^V tléiUfn 'n-A 

•óiAit> ; riut)Ait teAc, a tteitUn. » 33 15,— Art *OÁ JAbAlt 
The Two Goats. tillage field our field 
goat from the goat 


little boy the tricks of the little boys 

5^5 ; btcvCA no. n^é&j; 

bough the blossoms of the boughs 


mionnÁn 

kid 

meijiott 

goat's beard 


c&bÁifce 

cabbage 

ite&nn 

eatf 


binding 
between them 


ceÓ|Aó» 
boundary 

Cfi&fn& 

across 1. Sin iao An "OÁ $At)At\ acá a$ ComAf. 

2. "Oeifi ComÁf 511^ ^eif F^iri iao t nAC te 

n-A AiJAIJt 1A"0. 

3. "Cus m'ACAin "OAtti iao," An reifeAti. 

4. CÁ mionnÁn as An nsAOAtt if fine ^ca, 

1 nfl mionnÁn a^ tut as Ati nsADAfl 
eite. 

5. Ca meisioU pada teif (AttO ah nsADAtt 

tnOjt. 

6. CAioé An ^Át 11AC leijeAnn fiAO oúwn 

•out 1 n5Aj\ 001O ? 

7. bíonn eAstA ojtjtA 50 mmic. 

8. tlí ceA|ic 0010 eA^LA Geit o^a fioiro 

$AftJn °5- 

9. Hi mófi oóit) eAjlA oeit oji^tA nórnpA, 

rriAtt foot» SAfún a rmonnÁn On 
nsAuAfi row, CÁ mi fom Ann. 34 

ío. ptiAin rí Attír é. 

11. puAitt t>í fé ifci§ ir»r Ati tigottc 

5At>Aifce fin tAU. 

12. tlí ttíotin Aoti ceóttA (ótnmre) te cteAfAit) 

iia tisAr^tt nuAifi t)íor fiAT) as ceACc 
O'ti fcoit. 

13. tDíonti cteAfA 50 teón A5 aii ti5At>Ati 

fom Atioif if Attír- 

14. iteAtin Ati SAttAji row n Ar» gAtiAtv eite 

totAtA ha gcfi&nn ojtAitin. 

15. CuAró Ati *oA 5At)A^\ ifceAC 1 r.^ojtc 

PÁ"OltA15 "01A ttíAltl. 
16. ÓU1H ttl AtA1t\ CeAtlSAt eACO^A. 

17. tlí ^61*01^ teo "out cftAfnA pAH Atioif. 

18. 11í trfonti riAt> fÁfCA te céite 50 tninic. 

19. bíorni ceAtin aca as "out inAtt feo, n ah 

ceAtin eite mAfi fitto. 

20. ttí Díonn fiAX) 1 tigitAt) te céite. If "oóca 

ha toft) df t>óice tiAC mbíonti). ceAéc scmbneómeAccA. 

Ui me 151 oil f&t)* 1*1 f Ati nt^b&i» tnog. 35 16.— All T)Uíri péin. 

Our Own Land (Country). land, country 
journey 
land AfA -OC1JA 

our land, country 
A *OCUjlo.f 
their journey 
n-A "OCo/Iatti 
in their land ci : 50 "oci 

[will comej to, until 

ciocpAix) : 50 •ociocjr&iT> 

will come that. . will come 

cio|\cAib : 1 •ociopc^ib 

countries injthejcoun tries jroji^im 

I learning 
télTÓI'OÍf 

(cél'ÓeAt)pAT)) 

they used to go 


Tl^OTTlto» 
holy 

cijeApno-i 

lords 


téi^inn 

of learning 

jAOTTio.inr) 

before us 


daUto 
Le<NCo.i , oif 

they used to sprta f l 


congn^m 
help \ 

Ai r5 1T> 
free grift. 1. An í éine Án "ocin F6m ? 

2. if i, m^n ir 1 nétjimn "oo n u 5^"° fwn. 

3. CA gnÁt) A^Airm o^n ocín rem. 

4. ir coin ouinn rin ; cA snAt> món. aj 5-aC 

inte trnine -oá tin véw. 

5. Duo til on ah me^r a dí ^n éinitin fao 0. 

6. bí rcotcA mónA 1 néinmn ah uAin fin. 

7. t)íot) pn tiionA as ceAóc 50 tiéininti 

45 vo$tAim téisinn. 

8. b' pAOA A "OCUttAr (ATI UeAtAC A OÍOO 

ontA) 50 mime. 
9. £uAin J1AO t>iAt> t oeoC i mi5itieAt> 1 
n-Airsit) (n-AfSAiO) Atinro 1 néininn. 
t)uó mime gtin ctAíin ni'05 Agur aseannAi 36 

11. leAtA1"0Ír (CU1|Ht>ff, f5At>A"Ó flAT)) CttI "] 

c&M tiA néi]teAnti 1 n-A "ocAtArh "out* 

CA1f p6lt1, tlUAItt tél'ÓI'OÍf A t)Alte. 

12. Cuavó "OAOitie tiAorhtA Af éifunn 50 -ocf 

riA ciofitA eite. 

13. £tlA1fv CtUT) aca 5^"°^™ ^"° (6m Of 

mOf») 1 "ociottCAitt ha ttoinne eojtpA. 

14. 1f cdfi í>i5iiiti 5]\Á"ó món "oo t>eit asaiiih 

•OAjt "ocitt few. 

15. 1f cOi|\, 1 if ceAttc "oiJinn aíi tnle nvó 

■00 "OeAnAtii mAit t>At> tiiAit teif riA 
•OAOiiHt) tÁini5 |toifiAinn. 

16. if é OileAn ha tlAorh Ati c-Aitim "oo t)ío"ó 

Afv éll\inn fAT) Ó, A5 T)A01t1lt) fAtl 

ftomn eO]tpA. 

17. CÁ ftiit ASAtn 50 mbéit) cltf téi$inti aj\ 

18. béró, tiiAf mAit turn péin é. 

19. if éigiti "oo saC twine 1 néi|tinn a cuvo 

péw "oo "óéAtiAtii. 

20. bíot) ftíit ASAititi 50 ■ociocpAi'ó Unn 

éi|\e "oo •óéAtiAtíi mAjt t)ío"ó fí, F^ CU5 
léi5inn. "Uuiseo>tin ve±P téijmn LeAt-focAt." 37 
Ap -oCeAé. 
Our House. 

17._ak mbAiLe péw. 

Oar Own Homo. 

bA ! AJA TTlbA-TlA 


béAÍ : 1 tnbéAÍ 


cows 


our cows 


mouth in [the] inoush 


beAúA : An mbeACA-riA 


bÁx> : 1 mbÁ*o 


liie 


our life 


boat in a boat 


bjiójA : a 


mbfAOgA-fAn 


bócA^ : Ap An mbócAji 


shoes 


f A«tr shoes 


road on the read 
cimceAlt 


bAO^A^l 


teAC-CAOlb 


Aoibmn 


round, circuit 


danger 


one side 


pleasant 


■opoice-cvo 


AbAirm 


JUTineA'O 


jrinnneogA 


bridge 


nver 


was made 


windows 1. 1f "oeAf Ajjur if ÁUiwn é aj\ tnt)Aite péw. 

2. if mutt Ati ueAó auá AgAwn. 

3. CÁ ptntweCsA Aijt. 

4. tlí't r&fxó-p a*oa C'n tnt>óíAf\ (ttótAtt) ttiO|\- 

5. Ca q\Awn as pAf omCeAU, An uige. 

6. 1f T>eAr ATI f^OgAi ACÁ AgAWtl 1 tl-Afl 

mt)Aite péw. 38 

7. CA At)Ainri t>eAS Ann fSAtAtíi (bioca; fíor 

o'n ci$. 

8. CA •o^oióeA'o nuA A|v aíi At>Airw feo. 

9. £)Tot> t)Át) asawti ^AT) te -out ufiApiA 

tiA tiAttArm (viAitme). 

10. £)íoí> Afi. tnt3t\05A ytuwt 5AÓ uai|\ t)4 

tntoítníf as "out (iittteACc) 'f aj; ceAúc 

11. T)o bjUfeA'ó Ati tnDÁt) tA ptiuó aj\ 

CA^t^B- 

12. ACc ó itmtieA"ó An "ottoiCeAO ní t>AO$Al 

■otíinti. 

13. bíotin m Oft An "OAOitie A5 ceACc tAn ati 

•onoiCeA-o AtlOlf. 

14. Dot»' 615111 -oOit) "out ca|\c va"o 0. 

15. toíotin fiA"o Ag ciomAinc íia mt>ó a t)Aite 

CA|\ Atl •0j\01ÓeA'O tltlA AtlOlf. 

16. CÁ ccnu. t>eA5 itif Ati Aiu feo Afi teAt- 

CAOlt) Atl t)CtA1tt TTIÓIfl. 

17. 1f mime aa mt>a wr Ati C01U, feo. 

18. CA ueAC t>eA5 1 mt>éAt íia coitte aji ah 

mt)0tA|i rh0|\. 

19. if é ceAC Ati fijt trfor as CAt)Ainc Aine 

■oo'n C01U é. 

20. if AOit)Vnii t>eit uif aii áic feo Aguf aíi 

Aimfin te Ann. 

■ 

ceAéu scníbtieónieACUA. 39 
CeAÓ rtá Scoite. 
The School House. 18.— as VÁ5Á1L n& scoite. 

Leaving School. 

cuit> : a 

share 

clu&f a : 

earn 

CÓCAÍ : 
coats 


gcui-o-fe^Ti 

their share 

their ears 
A gCÓUAÍ 
their coats 


cupÁin : bup gcupÁin 

cups your cups 

cIócaí : bup gctóc^í 

cloaks your cloaks 

copcAn : itif An gco^cÁn 

pot in the pot 
cíopAit) 

they comb 
. ni§i*o 

I they wash 


teibit) 

they get 
soiled 


CJAOCAT) 

hanging 
TTlA^Cxt) 
mocking 


CApA1*Ó 
quick 

flUCA'Ó 
boiling 1. tluAifi t)iof tiA CAiUni as PÁ5ÁH íia fsoite 

if m0|\ Ati gleó tnor aca. 

2. CíonAiT) (cío|\Atin fiA-o) a 5CU1-Q situAi^e. 

3. Cui|\ix) (cuit\eAHti fiA"o) fiA^ tAj\ a 

JCUJAfAlt) Í. 

4. th$ro (m$eAnn fiAt)) a tÁriiA 50 51411. 

5. Cuit\i"o (ctnj\eAtiti p&x>) a gctiro t)Aii\éA"o 

A^ a sceAiin. 4tí 

6. bionn ctJix) aca fom x>ut), i ctn-o aca toAn, 

T cuto aca t>f\eAC. 

7. $eit)ix) ($eit> riAo) a scócaí t a sctóCAí. 

8. fríO'OAn fAW Aft CftOCAt) (t)í \^AX> f 1tl CnOCCA) 

ai\ tA0t> An t)AttA aj\ peAí> ah tAe. 
9. T)ut>Aint CAitín éijw te n-A ctnt) sjvmn 
gun fAttnj; SoncA tlí "Óuwn cm-o x>e 

tlA CtÓCAÍt). 

10. "tlí mife fAttns r>ttn 5CtóCAí-re," AnfA 

SoncA. " 1r í Site tit Ainu x)o nwne é." 

11. "j:éAC," AttfA Site, "níon UÁW15 mime 

An tnt 1 njAji "oOir) ; nÁ ctnn mitteAn 
An t)Aoimt) eite, a SoncA." 

12. tlAC tUAC CApAÍ"Ó f1Ut)tAnn flAT) ? 

13. Ultra (niteAnn) nA cAitíní 50 niAit A5 

ceACc a t)Aite ó'n rcoit. 

14. ftíonn An "oeAns 1 ngntfir 5AÓ "oume aca, 

as "out irceAC An "oontif. 

15. " Afi ctnn cil tnrse 'fA ciceAt, a rtiAtAin, 

a $nAt> ? CÁ ocnAf onm pew, -\ An 
ncnA," AnfA Site tií Ainc. 

16. "CtnneAf, a Site, a temt)," Anr' An 

tfiAtAijt. 

17. "CÁ An £eóit A5 pmCAt> An An cewró." 

18. "Sm iat> ttun scupAm a|\ An gctAn." 

19. "Hac "oeAf An nut) a t>eit A5 "out cuti 

nA rcoite, a tlónA," AftfA Site. 

20. "Hi peAnn t>eit as "out Ann 'ha a$ 

ceAcc Af," Anr a tlonA. < 4* 19.— as ctm pttAcAi (£aca1). 

Setting Potatoes. 

píop^í 


: * bpfopAÍ-f e*n 


pÁipc : inf An bpÁipc 


pipes 


their pipes 


pasture Held in the field 


pÓCAÍ 


: & bpócAí-^eAii 


poVl : irif An bpott 


pockets 


their pockets 


hole into the hole 
fÁ1C1T) 


ftnf>pT> 


10mA1^i 


mm At> 


fjiottÁn 


they thrust 


they will sit 


ridges 


closing 


potato cutting 


ceicpe 


ctAit>e 


mÁilíníb 


5W*m 


pei]te 


four 


stone f enoe 


little Dags 


grubbing axes 


pair 


teice^t) 


|\Áinní 


CtlAltlgltl 
mallet 


i mbÁp&c 


PJ1ACA1 


breadth 


spades 


to-morrow 


potatoes cjuocnuigce 

finished 1. CA DiAttfliAiT) Agur éAtnotin as ohAifl 
itif Ati hpAijtc fin tuAf. 

2. Óíttl Jtlfv AS Ctlj\ pjtÁCAÍ (fACAí) ACA flAt). 

3. CA *DiAfumiro -Anti O'n Uiati fo CuaiO 

tAttAititi, as ceApAt) iomAit\eACA. 

4. t)í péifie CApAtt AStif cCaCca Aise. 

5. £tiAifv fiAt) s^a^Am, t i\intie fiAt) t>A|\jt 

Sac lomÁifve mín- 

6. ca ftAwtiT (tAit>eAmiA) aca mora. 

7. CA mAitíti te cAoit> saC trame aca. 

8. CA rsiottAiti i n-A iriAitítiít> aca. 

9. CofmseAnn fiAT) as tran iomAitte. 
SAiti-o (fÁiúeAtiti fiAX)) Ati jtÁmn (tAit>e) 

fíOf v 1tlf Ati loniAi^e. 

11. DéAtiAtw saC -ourae aca pott te h-a 

flAitra (tAiOe, rpAit)). 

12. CAiteAtiti fé rsiottdn rtof itif Ati OpotU 42 

13. CA ceitjte ptnu aji teiteAt) an lomAitte. 

14. TIT fCA'OAi'o (fCA'OArm fiAt)) 50 tntrt ah 

c-iomAitte ct\Tocrmi$te aca. 

15. Stjitux) (fUToe-Atiti pax)) te iiAif Ati ctAit>e. 

16. Ctntvro (ctnpeAtm fiAt») a tÁtíiA 1 n-A 

topóCAít) i cosato (co^Ami fiAo) aiiiaC 
a topTopAi. 

17. t)éró 5At cot>AC Arnifoiti aca. 

18. Sin é "OiAfimAiT) 05 Via nm&ró, t chai^- 

5111 Aige. 

19. CÁ fé A5 •OtftlA'Ó (*0|\tHT)1tTl) tlA t)pOtt. 

20. fli niAit te "OiAttniAiT) 05 Ati o&aih firt, 
hia^ *oeitt f£ Péiti 50 mfcéí'O piAti 1 ceAóc scníbneómeACUA. 

Ci "OiA^tnAiT) Ag céAtiAih tom&iy\e *nnfoin 
At» Sproefi$. 
The Redbreast. 

The Redbreast of (the) boftom 

biot>5CA 

lively rP i-oeo 5 

redbreast 

singing your appearance 

puif\cin 
little tune may we be 
C01t)Ce 
for ever 1. A éinín 5Aíi Ceils 
An r>ttottAi$ r>i5 *óei|\5, 

jítiAin uti feitt) mo Cttoit>e 11x15 ; 
TIT Triorm o]tu fCÁt 
Roirii íeAjtAit) ná rrmÁit), 

1f t)ionn ha pAiroi as jwoe "unit. 

$. CÁims ut5 int)é 

Cim m'íruirmeóise pern, 
ir An puifiutti $té xk) trf 'sac; 44 
£l1Ain Ctl t>0 CHID 

Aguf -o'imtig ci3 Atitifoiti 

A5 fpjte^sAt) t>o ptnnc <y|tff -OAm. 

3. 1f irixMt Horn "oo fno-o ; 
1f t)itin tiom t>o slot* ; 

T)o 5HA01 Horn pof if AoitMin; 
CAttf; sac tute t-á 
"Oom' £eicfmc, a sfiát), 

AstJf cui^FeAT) uótíiau pÁitce if mite 

4. A fpiT>eó5 t»eA5 féuh, 
If 5^fCA "Do téim 

Ó $615 5o 5615 50 oíot>5tA; 
Ó, "Dia teAC péni, 
If linn-ne 50 téin 

if 50 tiADAtn -o'^ jiéin fin óoit)Ce. 45 2o.— ins An tnbAiLe móR. 

In the Town. rtnt : An bpuil ? 

is is? 

jrtnL : hac bptnt ? 

is ifl not ? fUA1]1 ; An bfUAin? 

got did . . . get? 

fUAin : 50 bpiAin? 

got that . . . got UaIaÓ 

burden 
CUA'OAn 

they -vrent possible 

tnpeAc 

straight ClOTTlAin 

drive 

flOpAÍ 

shop* 111 ac An cSAoip 

Maclntyre, MaeAteer 
OIJAeAD 
a* much 1. An óéAO uAtn niArii Of tnióeAt HIac &r\ 

cSAoin mf Ati mt>Aite tiiótt, Oí eAgtA 
(pAicCTor) A1tt- 

2. t)T a AtAin 1 n-éwfreAóc leif t uaIaC 

coiftce a}\ An scapaU. Aise. 

3. CtJAiO fiAO fiof An cnoc món i Annfow 

ifceAC v^ 01 "ónoiceAO ah OóíAift 
iAnAinti. 

4. CUAlO f1AO IfCeAC Atl CfflATO A|VO. 

5. Gí fiopAí Att 5AC CAOt) "oe'n crnÁio. 

6. ContiAic fé "OAome as out ifceAC tonnes 

T A5 CeACC AtTIAC ^fCA. 

7. T)'orcAit fé An cftíit "oeAf. 

8. T)OfCAlt f6 Atl CfÚH Cté. 

9. "Do teAÍ An oÁ full Aiti te tnonstiAO. 

10. tlí íaca fé TUAtti |\oittie fin An oitieAO 
céAOiiA "OAOine 1 n-Aon Áic AtíiÁin. 4 6 

11. ÓtiAit) a AtAij\ ifue^C i fiopA. 

12. ÓAit fé caniAU Ag CAinnc te peA^ Art 

cfiopA. 

13. tÁmi5 fé athaC Ajtfr Agtif CuA'OAfl 50 

X)cí An mAttSAi). 

14. "Óíot fiAt) Ati coifice a|v IuaC triAit Ann. 

15. t)í An c-AtAin. fÁfCA 1 t>í míCeAt véw 

fAfCA. 

16. " An véit)!^ leAC-fA An c-eotAf "o'éAsaH 

A-OAite ?" Attf' An c-AtAin.. 

17. "ttí i:éi"oi|t, a AtAin," A|\fA tTHCeÁt, 

"mAt\ ní't An toótAti "oT^eAC." 

18. CvjAit» fiAT» Afi mAttCAiseAóc, t tioniÁin 

fiA"o teó. 

19. fiíott t) pat)a 50 |tAlt> flAt) fA mt)A1le (A5 

t3Aite). 

20. t)í ttlíCeÁl mr ^n mt>Aite riión 50 minic 

fom n cá eOtAf nAftise (An c-eótAr 
eótAf An DeAlAig) 50 niAic Aige Anoif. X)é*n ^ac utte &nó 50 eiij\*.m*& t 47 

íl— 1 tneasc na tnbtÁt. 

Amongst the Blossoms. 

eye this eye 


street to the street 


ftije : an cfUge feo 

way this way 


fiop^ : ye&p An cfiop^ 
phop shop-keeper 
cinéal 


btÁCMWo. 


copcóig Léige^TTi 


kind 


blossoms 


bee-hire reading 


ctnle&nn 

hollj 


summer 


acquaintance l&anesx 1. ZÁ 50|\c toe^s AgAwn-ne cao£) ttAjl Wn 

ci$ (ceAC). 

2. An ttFACA tu |\iArti é? 

3. tlf faca. Cat) (cAiDé) zá as p^f Ann ? 

4. ZÁ qvAinn uttAtt, i nnéAt\A, i q\Awn 

j\Or, l An mte ówéAt totÁt Ann. 

5. 1f niAit iat> fit), aCc nAC r>puit T)Atit 

AgAit) ? 

6. CÁ, ^star ctnteAnn A^uf coll. 

7. 1f t)e^f An Aic é rnA|\ fin. 

8. 1f eAt), fA fAttittA'ó. 

9. t)Tonn toeACA (t>eACAin) as m^tAi^ Ann, 

10. if tmnfc x)o t)T í>Á CottcOig "oéAS Aise. 

11. tMonn na toeACA (toeACAin) ab ot>Atn i 

tut An vac 48 

12. ZÁ Aitne rhAtt aca a|\ m'AtAitt, t ir 

•oeACAijt t>Aon xnnne eite mit 'nA 
n-Aice. 

13. Ctnj\ ceAnn x>e nA toeACAit) cotg (j;a) 1 

triolein tÁ. 

14. 1f AnnAró íiAjt Ann fow í 

15. if rmmc a trírn péw Ann f a rAriifiAt). 

16. t)íonn ceAf mr An ngfiéw, i An Aimfi|\ 

50 t)j\eA$, i nA btAtAnnA Ag pÁf. 

17. t)íonn mo óuvo teAt)Afi AgAm, i mé '5Á 

(v'á) téigeArh. 

18. bíonn ut3 A5 otoAiji Afi nóf nA mtoeAó. 

19. bím, Ajjur naó veAfifi r^ 'ttá t>eit im* 

CorhnAit>e ? 

20. if peAttit 1 t)j:AT). teAn ofic (teAc) mA|i 

fin, t ní tDAOjAt T)utc. ceAóu scHíbneómeACUAá 49 29.— cóttiAiReArh Aimsitie t Amsvo, 

Reckoning of Time and Money. fe^ccTTi&ine 


Lugn^fA 


weeks 


August 


Cé.voAOin 


fojriiAp 


Wednesday 


Autumn 


T)l&JVOA01Tl 


Jeiriipe&'ó 


Thursday 


Winter 


T)onin&i5 


— 


(of) Sunday 

CS (cé) HiéAD IS r^ ufeAócmxMti ? 
SeAóc tÁ. 

At>A1fl 1AO. 

X)1-A ttJAin, "Ota ITlÁific, Dia CéAT)Aoin, 
T)iA]mAOin, T)ia ftAowe, T)ia SAtAifUi, TMa 
"OorhtiAig. 

Cá (cé) rhéAt) feACcrhAin fA mi? 

Óeitjte feAóuttiAitie. 

Cá (cé) riieAT) mí ra mbli<vOAin? 

"Da tiií t)éA5. 

At>A1)t 1A"0. 

e^tiAitt, £e4t>tu, íTlÁituA, Ait>tteÁti, t)eAt- 
cAitie, meiteAtii, itít, tugtiAf-A, meAt)On 
|:o$tiiAitt, "Defeat) £o$tii,4in, SAtiiAin, Aguf 

Cá (cé) tiiSAt) mi fA jv&ite? 

Cl\í tíií. 

CA (cé) rtiéAX) t^Áite fA mtoUd-OAin ? 50 Ceitfie fiÁite. 

At)A1tl iat). 

e&W&C, SAiiittAt), £o$tíiA|t, A5ur5eiriitteA , ú 

CÁ (cé) rhéAt) pinginn i fgiUins ? 

"DA piH5inn T)éA5. 

CÁ (cé) tiiCA'D fgiums 1 topunnc? 

£iCe fsiUins- 

Cá (cé) tiiéAT) cot\Oinn 1 bpurnic? 

Ceitfie úof\óititi. 

C& (cé) ííiéA'o teAt-CofiOinn 1 toputwc ? 

OCu scroti. 

CA (cé) riiéA"0 f5iUiti5 1 teAt-óofióro ? 

"OA fgiums if ftéAl(ré pi$tie). 
tormub. 
Blackbird. 

30.— An cémín ar An jjcriAoib, 

The Little Bird on the Branch, cjioi"óe 

heart 
CA1Úe<MTl 

spending 


éi^eAcc 

listening 

é<yocj\om 

light 1. A einTn tug AUrnin 

1 n-Áitt"oe &\( ah sqtAom, 
t)íotin t)o óeót-fA sac tÁ 
As cufi ÁtAir im' ójtovóe. 2. Sati tie^o CÁ "oo CéHe 

^o r>éA"outtom 'ti-A Un£e, 
1f t)íonti fí ^5 eifce^Cc 
teat véw mail a mt>ín. 52 

5. flíOtt t>'f.AT>,4 tlOttl Lá 

lnr Ati .áic reo W tnoTm» 
teAc ^éiti ^fi <xn sctuoio. 

4. Sonar one, a éitiTn 
Ati oéitín |\0-t)inii ; 
T)ia te^c-fA ir tet>' céite 
1f JlAt T)é 50 jum titin! 
SECTION II— ENGLISH CONTENTS Lesson 

1.— Telling the Truth - 

2.— The Skylark 

3.— "Little Birdie" - 

4. — Oisin in Tir-na-nOg. — Part I. 

5. — Oisin in Tir na-n-Og. — Part II. 

6— "Christmas Carol" 

7. — The Primrose 

8.— "The Fairies" 

9. — Tommy Nolan. — Part I. 
10.— Tommy Nolan.— Part II. - 
H._« A Child's Fears at Night " - 
12.— The Donkey 
13. — Brigid and her Father 
14.— "I saw a Ship" - 
15. — The Hedgehog 

16.— What the Sunbeam saw.— Part 1. 
17.— What the Sunbeam saw.— Part II. 
18.— "Irish Children" - 
19. — Stories of Dogs 
20.— "Irish Cradle Song" 
2l._The Eobin 

22. — What happened to Dermot.— Part I. 
23. — What happened to Dermot.— Part II. 
24.—" Herring is King " - 

25. — What Colum Lost - 

26.— The Climate of Ireland 

27.— "My Land" Page 

55 

58 

60 

61 

63 

66 

68 

70 

72 

74 

77 

79 

81 

84 

85 

- 87 

- 89 

- 91 

- 93 

- 96 

- 98 

- 100 

- 102 

- 105 

- 107 

- 109 

- Ill i.— TELLING THE TRUTH. angry, vexed. | silly, foolish, 

really, truly. 1. "I have sold all my fish to-day, and I got three 
shilling? for them/' said Pat to his friend, Michael, as 
they walked home from the market. 

2. " That was a good price," said Michael. " I did 
not get much fur my eggs, for only a few of them were 
quite fresh. M 

3. " My fish was not quite fresh either," said Pat, 
" But the girl who bought them did not know much 
about fish. When I told her that they had all been 
caught this morning, she believed me, and gave me three 
shillings." 

4. " It was very wrong of you to tell a lie," said 
Michael, " and when the girl finds out that the fish is not 
fresh, she will be very angry." 56 

5- " I do not care if she is angry," said Pat, " I have 
sold my fish better than you have sold your eggs." 

6. " Perhaps it was the same girl who came to me and 
asked if my eggs were new-laid," said Michael. 

7. " And what did you say?" 

8. " I told her that they were quite good, but not 
new-laid." 

9. " She did not buy them— did she?" 

10. " No, she said that she wanted new-laid eggs." 

11. " See how silly it was of you not to say they were 
new-laid," said Pat. 

12. " No," said Michael, " I would far rather not sell 
my eggs than tell a lie about them." 

13. Next week these two boys went to the market 
again. 

14. This time, Pat had nice fresh fish, and Michael had 
fresh eggs. 

15. The same girl who had bought Pat's fish the week 
before passed close to them, and Pat said: " Do you want 
any nice fresh fish to-day?" 57 

i6. "No," said the girl. "You are the boy who sold 
me the fish that was not fresh a few days ago." 

17. " But my fish is really fresh to-day," said Pat. 

18. " You said last week, too, that it was fresh. How 
can I know that you are telling me the truth now, when 
you told me a lie then?" 

19. After this, she went up to Michael and said : 

20. " You told me last week that your eggs were not 
new-laid. Are they new-laid to-day?" 

21. " Indeed they are," said Michael. 

22. "Well, I will buy them from you," said the girl. 
11 1 am sure the eggs are fresh, when you say they are." 

23. So Pat did not sell his fish that day, but Michael 
sold his eggs, and the girl told him that she would buy 
eggs from him every week. 

24. A liar is not believed even when he speaks the truth. 
58 
SKYLARK. 2.— THE SKYLARK. soar, to fly aloft. | slender, thin. 

crest, a crown or tuft of feathers. I. So early in the morning! — oh, so early, before 
some children are awake, a very little bird is singing away 
up in the sky. 

2. You all know the name of this early bird. It is the 
skylark. 

3. The skylark rises with the sun, and begins to sing 
sweetly and soar high up in the air at the same time. 

4. Even when it rises out of our sight, we can still 
hear its sweet notes. Its song is always cheerful. 59 

5- The skylark is of a dark brown colour on the back, 
and lighter underneath. It has a little crest of feathers 
on its head. Its throat and breast are yellowish white. 

6. Its bill is slender, and its hind claws are very long. 

7. It feeds on seeds and insects, and also likes a nice 
fat worm. 

8. It builds its nest on the ground, and lays from three 
to five eggs of a greyish white, spotted with dark grey 
or brown. 

9. When the cold frosty days of winter are with us, 
the skylark does not sing, and finds it hard to get food. 
Large numbers of them fly over the cornfields, seeking 
any stray seed they can find. 

10. The skylark has many cousins, and all of them 
sing as sweetly as himself. 

11. These birds are sometimes kept in cages, but this 
is very cruel, even if they are treated kindly, for they are 
much happier when they are free. 

12. When in the cage, the lark does not sleep on a 
perch like the» canary, but rests on the floor of the cage. 

13. All children love the lark, on account of its sweet 
song. 6o -LITTLE BIRDIE. What does little Birdie say 
In her nest at peep of day? 
Let me fly, says little Birdie, 
Mother, let me fly away. 
Birdie, rest a little longer, 
Till the little wings are stronger. 
So she rests a little longer, 
Then she flies away. 

What does little baby say, 

In her bed at peep of day? 

Baby says, like little Birdie, 

Let me rise and fly away. 

Baby, sleep a little longer, 

Till the little limbs are stronger. 

If she sleeps a little longer, 

Baby too shall fly away. 

Tennyson, 

(By kind permission of Messrs. Macmillan.) 6i 

OISIN IN TIR NA NOG 

Part I. warrior, a great soldier. 
chief, the bead of a clan. 
maiden, a girl, 
princess, a king's daughter. palace, a king's house. 
ornaments, decorations, 
goblet, a drinking cup. 
bloom, blossom. i. Once upon a time there lived in Ireland a young 
warrior named Oisin. He was the son of a great chief. 

2. One day, as Oisin was hunting in the woods near 
Killarney, he saw a beautiful maiden coming towards 
him from the sea. 

3. She was dressed in white, and was riding on a white 
horse, which had golden shoes. 

4. "Who are you, and where do you live, lovely 
maiden, " asked Oisin. " I have often been hunting in 
this place, but I never saw you until to-day.' ' 

5. " I am the Princess Niamh," she answered, " and 
I live in a golden palace in an island across the sea. If 
you will come with me to my palace, I will show you 
many beautiful things and make you very happy.' ' 

6. " Will you allow me to come home to Ireland again 
when I have -Seen them all?" asked Oisin. 7. "Yes, you may come back when you like," said 
the Princess. 62 

8. Oisin was very sorry to leave his country, and 
Finn, his father, and all his friends. But he wanted to 
see that golden palace across the sea. 

9. So he said to the Princess that he would go with her. 

10. Then she told him to get up on her white horse, 
and she herself mounted behind him. 

11 They rode to the shore, and away far over the sea, 
without sinking, till they reached the island. 

12. Lovely flowers grew everywhere, and Oisin saw at 
once the golden palace. 

13. The princess took his hand and led him into the 
great hall, which was hung round with coloured cloths 
and with furs. 

14. The princess gave Oisin fine clothes to wear, and 
gold ornaments, and hunting dogs and horses, and she 
tried to make him very happy. 

15. He had nothing to do all day but to hunt and amuse 
himself. 

16. In the evening there were great feasts, and they ate 
off golden dishes, and drank from golden goblets. 

17. It was always summer in this island. No snow 
or rain ever fell, and the flowers were always in bloom. 63 5.-0ISIN IN TIR NA NOG 
Part II. sad, sorry. 

return, to come back. 
dismount, to come down from 
a horse's back. arrived, came. 
angry, vexed. 
feeble, very weak, 
sped, hurried. 1. Oisin was so happy here that he forgot all about 
time, and after three hundred years had passed, he 
thought it was only a few months since he left Ireland. 

2. He did not look any older either, for this land was 
Tir na nOg, where people remain young always. 

3. At last, Oisin thought he would like to go home 
to Ireland and see Finn, his father, and all his old friends. 
He .little knew that all of them were dead long ago. 

4. When he told the Princess Niamh that he wanted 
f o go back, she was very sad. 

5. " If you go back to Ireland you will remain there 
and I shall not see you again/ ' she said. 

6. " That is not so," said Oisin. " I only wish to see 
my country and my people for a little while, and then I 
will return to you/' 6 4 

7- Then the Princess ordered the white horse with 
golden shoes to be got ready, and she said to Oisin: 
" This horse will carry you to Ireland, and back again, 
but you must not dismount from him while you are there. 
If you do, you will never see me nor Tir na nOg any more." 

8. Oisin promised that he would do as she told him, 
and he mounted the white horse, and rode away over the 
sea, till he came to Ireland. 

g. When he reached the shore and looked around him, 
he thought the country was very much changed. 

io. The woods in which he used to hunt were cut 
down, and there were houses and cornfields in their 
place. 

ii. The men whom he saw working in the fields or 
walking along the roads seemed to him very small and 
weak, not like the big strong men whom he used to hunt 
with. 

12. When he arrived at Glenasmole, near Dublin, he 
saw men working at a strange building, of a kind that 
he had never seen before. 13. It was a Christian church, for St. Patrick was now 
in Ireland, and was making the people Christian, but 
Oisin did not know this. 65 

14- Five or six men were here, trying to lift a stone 
which had fallen from a cart, but it was too heavy for 
them. 

15. " What weak men you are that cannot lift that !" 
said Oisin. " I could take it up with one hand." 

16. The men laughed at this, for they did not believe 
that any one person could lift such a heavy stone. 

17. Oisin was angry with them for laughing, and he 
rode up close to them. 

iS. As he bent over to reach the stone, his saddle 
girths broke, and he fell to the ground. 

19. As soon as he touched the ground, he became a 
weak old man, so feeble that he could hardly move his 
limbs. 

20. The white horse, when he felt himself free, sped 
down to the shore and away over the sea, so fast that he 
was soon out of sight. 

21. So Oisin could not go back to Tir na nOg, and he 
never saw the Princess again. 66 
THE CRIB. 6.— CHRISTMAS CAROL, carol, a soDg, a hymn. | mould, fine soft earth. 

pall, a rich cloak. As Joseph was a-walking, 

He heard an angel sing, 

" This night shall be the birth-night 

Of Christ our Heavenly King. And He shall not be born 
In house, nor yet in hall, 6 7 Nor in the place of Paradise, 
But in the oxen's stall. 

And He shall not be cradled 
In silver nor in gold, 
But in the oxen's manger 
That lieth on the mould. 

And He shall not be clothed 
In purple nor in pall, 
But in the fair white linen 
That clothes our babies all." 

As Joseph was a-walking, 
Thus did an angel sing, 
And Mary's Son at midnight 
Was born to be our King. 

So be you glad, good people, 
At this time of the year, 
And lighten up your candles, 
For His star, it shineth clear. 
Old Song. 68 
GATHERING PRIMROSES. 

7.— THE PRIMROSE. examined, looked closely at. 
trowel, a tool used for digging 
up plants. set, to plant 
gather, to collect 1. One fine sunny day in spring, Mary and her sister 
Kate went for a walk to the woods to gather primroses. 

2. Mary brought a trowel to dig some up by the roots 
to set in her garden. 6 9 

3« When the}' reached the spot where the primroses 
grew, they began to pick the lovely yellow flowers. 

4. When Kate had gathered a large bunch, she sat 
down to rest on the trunk of a fallen beech tree. 

5. "What a pretty flower the primrose is," she said, 
11 look at the long stem it has." 

6. Mary examined one of the flowers, and she also 
found that little hairs grew on the stem. 

7. "What a number of flowers grow on one plant, " 
said Mar} T . " Let us look at the root and see what it is 
like. ,, 

8. Mary shook the earth from one of her plants, and 
found that the roots were like a bunch of threads. 

9. "See the leaves of the plant, " said Kate, "how 
thick thev are, and there are little teeth all round the 
edge." 

10. "The upper side is darker than the under side," 
said Mary, as she looked closely at one of the pale green 
leaves. " I think the primrose is very interesting," she 

said. 

11. Next day, the children took some of the flowers 
and plants to their teacher, in order to learn more about 
them. 

12. The teacher told the children that these roots w^ere 
to get food for the plant out of the earth, and that the 
flowers produced seeds from which new plants grew. 70 
8— THE FAIRIES rushy glen, a glen where rushes | reeds, a kind of tall plant which 
grow. grows in the water. trooping, gathering in troops. 
crispy, brittle. 
foam, froth. nigh, near. 
stately, grand. Up the air\- mountain, 

Down the rushy glen, 
We daren't go a-hunting 

For fear of little men ; 
Wee folk, good folk, 

Trooping all together, 
Green jacket, red cap, 

And white owl's feather! 

Down along the rocky shore 

Some make their home, 
They live on crispy pancakes 

Of yellow tide-foam ; 
Some in the reeds 

Of the black mountain-lake 
With frogs for their watch-dogs 

All night awake. 

High on the hill-top 

The old King sits; 
He is now so old and grey 

He's nigh lost his wits. 7i With a bridge of white mist 

Columbkill he crosses 
On his stately journeys 

From Slieveleague to Rosses ; 
Or going up with music 

On cold starry nights, 
To sup with the Queen 

Of the gay Northern lights. 

Up the ain r mountain, 

Down the rushy glen, 
We daren't go a-hunting 

For fear of little men. 
Wee folk, good folk, 

Trooping all together ; 
Green jacket, red cap, 

And white owl's feather. William AUingham 
(By kind permission) 
72 

9 .— TOMMY NOLAN. 
Part I. pale, white. 
scarce, not easy to get, 
shabby, worn out. 
noticed, saw. sadness, sorrow. 
require, want. 
hurried, made haste. i. Tommy Nolan was ten \^ears old, but he was very 
pale and small for his age. 

2. His father was dead, and he lived with his mother 
in a very poor part of London. 

3. Tommy's mother worked hard, but often work was 
scarce, and then he and his mother were badly off. 

4. One day, when Tommy came home from school, he 
found his mother reading a letter, and crying. 

5. " Oh ! Mother/' said Tommy, " what is the matter? 
Did I do anything to vex you?" 

6. " No, dear," said his mother, " but I have a letter 
from my mother in Ireland. She tells me that she is 
very ill, and wants me to go to see her." 

7. "When shall we start, mother?" said Toning. 
" Tt will not take long to get ready." 73 8. " But, my dear/' said his mother, crying again, 
" we have no money in the house, and our clothes are 
very shabby." 

9. Tommy drew himself up and said, (i Mother dear, 
when I am a man, you shall have plenty of money, for 
I will work for you then." 

10. Next morning, the lady for whom Mrs. Xolan 
worked, noticed her sad looks, and asked her what was 
the matter. 

11. When she learned the cause of her great sadness, 
she kindly said, " I will lend 3'ou what money you 
require/ y 

12. Mrs. Xolan thanked the good lady, and hurried 
home to get ready for the journey. 
74 

io.— TOMMY NOLAN 
Part II. wondered, was surprised. 
COSy, warm. paddled, walked about in 
the water. i. It would take too long to tell you al! about their 
journey to Ireland, and how Tommy wondered at every- 
thing he saw on the way. 

2. When they reached the grandmother's cottage, their 
joy was great to find her much better. 

3. Tommy's grandmother lived in a cosy white-washed 
cottage with a thatched roof, and a nice garden beside 
it. 

4. On one side of this house was a wood and a prett}- 
shining river ; on the other side was a big bog, stretching 
away as far as the eye could see. 

5. Tommy made friends with his grandmother at once, 
and sat beside her, looking with wonder at the big turf 
fire on the hearth. 

6. The poor lad was only used to a small coal fire in 
London, 75 

7- He soon got so sleepy that his mother took him 
off to bed, and he did not wake till he was called next 
morning. 

8. It was summer time, and then men were busy in 
the bog cutting turf. 

9. Tommy's mother brought him to see them at work, 
and as long as he lives he will never forget his first day 
in a bog. 

10. At first he was very careful not to get his feet wet, 
but he found it was no use. 

11. There was water about everywhere, and the ground 
was ver\ T soft in places. So he did what all the other boys 
and girls had done — he took off his shoes and stockings, 
and paddled about in the warm brown water with great 
delight. 

12. He saw that the top of the bog was covered with 
lovely brown heather, and he picked a bunch of the purple 
blossom. 

13. He also saw the rich brown colour of the turf itself, 
where the men were measuring and slitting it with a kind 
of spade called a " slane." 

14. The girls were carrying these sods and spreading 
them on another part of the bog to dry. 7 6 

15- The dried sods were made into little heaps, and 
after a few sunny days, these little heaps were made 
into larger ones called " reeks " or " cruachs," and left 
there until wanted. 

16. Tommy went very often to the bog after this, and 
he felt so happy in his new life that one day he said to 
his mother : ' ' I should like very much to stay here 
always. I do not want to go back to London.' ' 

17. "Well," said his mother, "I think you will get 
your wish, for your grandmother has asked me to stay 
with her. She says she is getting too old to be left alone, 
so we need not go back." 

iS. Tommy is no longer small and pale-looking. He 
is big and strong, and his cheeks are red and brown like 
an apple. 

19. He goes to school every da}', and he helps his 
mother morning and evening. 

20. At night, the}' sit round the fire and listen to the 
grandmother singing old songs and telling stories about 
times long ago. 
77 
THE FOX ii.— A CHILD'S FEARS AT NIGHT. den, the fox's home. lonesome, lonely. 

rye, a kind of corn. Oh ! I wish the sun was bright in the sky 

And the fox was back in his den O ! 
For always I'm hearing the passing by 

Of the terrible robber men O ! 

« 

Of tRe terrible robber men. Oh ! what does the fox carry over the rye, 
When it's bright in the moon again O ! 7 8 And what is it making the lonesome cry 
With the terrible robber men O ! 
With the terrible robber men ? 

Oh ! I wish the sun were bright in the sky 
And the fox was back in his den O ! 

For always I'm hearing the passing by 
Of the terrible robber tiien O ! 
Of the terrible robber men. 

Padraic Colum 
(By kind permission of the author.) The moon-cradle's rocking and rocking 
Where never a cloud goes by; 

Silently rocking, rocking, 

The moon-cradle out in the sky. Padraic Colum, 
(By permission). 
79 

i2.— THE DONKEY. / stupid, blow at learning. 
merry, gay. 
gladly, willingly. creels, big baskets. 
slung, hung loosely. 1. This is Neddy the donkey. What pretty black eyes 
he has, and what a nice grey coat. 

2. His little master is rubbing his nose, and talking 
to him. 

3. vSee how well he knows him, and how glad he is to 
be with him. 

4. The donkey is often spoken of as a stupid animal, 
but this is not true. 

5.- It is only when he is beaten or badly treated that he 
becomes so. 

6. Who has not seen how merry and lively he is when 
young ? 

7. A donkey needs less food and care than a horse. 
He is also safer on rough roads and hilly paths. 

8. This is why he is often called <l The poor man's 
horse.' ' So 9. On market days, Neddy trots gaily to town, 
carrying his owner, with the fowl and eggs to sell. 

10. How gladly he returns in the evening, for he knows 
well that food and rest await him. 

11. In summer, Neddy helps to carry the turf home 
from the bog, in creels slung across his back. 

12. It is sad to see so many people treating their poor 
donkeys badly. 

13. They should remember how hard the donkey works, 
and how useful he is, and so be kind to him. 
Si 13.— BRIG1D AND HER FATHER. charitable, kind to the poor. | weapon, an arm to fight with. 
chariot, a kind of carriage. | ill, sick. i. Once upon a time, long ago, there lived at Faughard, 
in the County Louth, a rich man named Dubhthach. 

2. He had a daughter whose name was Brigid. 

3. She was a very charitable girl, and fond of giving 
clothes and food to the poor. 

4. Her father did not like this, and one day he said 
to his wife : " I will take Brigid to the Court of the King 
of Leinster, to be a servant there. If she stays here, 
we shall soon have nothing left in the house, for she 
gives everything away." 

5. So Dubhthach took Brigid to drive in his chariot 
with him one day. 

6. "It is net to please you that I am taking you to 
drive with me," he said. " I am going to take you to 
be a servant to the King of Leinster, and you will have 
to grind corn for him." 82 7- Brigid was very sorry that her father was sending 
her away from home, but she said nothing. 

8. At this time no one might wear a sword or carry 
any weapon in the King's Palace, so Dubhthach left 
his beautiful sword in the chariot with Brigid, while 
he went to find out if the King would speak to him. 

9. While Brigid was waiting for her father, a poor old 
man who looked very ill, came up and asked her to give 
him something to buy food. 

10. She had nothing of her own to give him. She 
looked at her father's sword, but she felt that, as it 
did not belong to her, she should not give it away. 

11. But the old man begged so hard, and she felt so 
sorry for him, that at last she gave him the sword, and 
told him to sell it and buy w 7 hat he wanted. 

12. When Dubhthach came back and found that 
Brigid had given away his sword, he was very angry. 

13. He took her by the arm, and led her into the 
room where the King was sitting. 

24. "This is my daughter, and I want you to take 
her to be your servant/ ' said Dubhthach. 

15. "You are a rich man/' said the King; "why do 
you not keep your daughter at home?" 33 

i6. " I cannot keep her at home," said the father, 
" because she gives everything in my house away." 

17. "She will give much more away here, for there is 
more in my house to give away than in yours," said the 
King. 

iS. The King looked at Brigid and saw that she was 
a good, honest girl, so he thought it would be a good 
thing to keep her, and he said she might stay in the 
Palace. 

19. He gave her father a present of a handsome sword, 
and he went home very well pleased. 
8 4 
I4-— I SAW A SHIP, laden, loaded. 
comfits, sweets. hold, store-room of ship. 
packet, a small parcel. I saw a ship a-sailing, 

A-sailing ou the sea, 
And, oh ! it was laden 

With pretty things for me. 

There were comfits in the cabin 

And apples in the hold ; 
The sails were made of silk 

And the masts were made of gold. 

Four-and-twenty sailors, 

That sat upon the deck, 
Were four-and-twenty white mice 

With chains about their neck. 

The captain w 7 as a duck, 

With a packet on his back ; 
And when the ship began to move 

The captain cried " Quack ! quack !" 

Nursery Rhyme, «5 
THE HEDGEHOG. is.— THE HEDGEHOG animal, anything that lives. 
shrubs, small trees. prickles, sharp points like thorns. 
cosy, snug. i. The hedgehog is a queer little animal. 

2. Most children fear it, but they need not, as it is 
very quiet and harmless. 

3. It likes to live in woods, or in places where the 
hedges are very thick with bushes and shrubs. 

4. It is about ten inches long, with short ears, small 
bright eyes, and very sharp teeth. 

5. The bagk and sides are covered, instead of hair, 
with long sharp prickles like thorns. 

6. The skin of the back is loose, and is so formed that 
the animal can close itself up in it as in a purse. 86 7- In this way it saves itself from its enemies by 
means of the prickles. 

8. The hedgehog lives on insects, slugs, and frogs, 
and on eggs when it can get at a nest. It is also very 
fond of fruit. 

9. It is in the night that it goes to seek its food, and, 
like the bat, it can see very well in the dark. 

10. It sleeps all winter in a hollow tree, or some other 
safe place. 

11. This animal is not very clever, but it can be easily 
tamed, and is then useful for killing beetles and other 
insects. 

12. The nest is made very cosy, and there is no fear 
of the rain's getting in. 
87 
I saw a poor woman sitting near the empty grate. 

16.— WHAT THE SUNBEAM SAW. 
Part I. travel, to go on a journey. 
grate, for holding fire. native, where a person was 
born. Stay a while, Sunbeam, and tell us a story; you 
travel so far every day. Do tell us about children in 
far-off lands.' ' 88. 

"Tell you a story ?" said the Sunbeam. " Yes, I 
will tell you about a sad sight I saw yesterday. 

" I was shining in a big city far away over the ocean. 
I peeped in at the window of a large room in one of the 
narrow streets. 

"Í saw a poor woman sitting near the empty grate, 
crying. I saw there was no bread in the cupboards and 
nothing to drink in the place. u ' Why do you cry?' I said to her. 'Ah, why 
indeed?' she answered. 'Here I am all alone in this 
big city. My child is sick, and I have no money to buy 
food, and no kind friend to help us. We are strangers 
here. His father is dead, and I have no one left but 
Pat. Ah ! if I were only at home in Ireland, I should 
have kind neighbours to help me there. If I could only 
take my boy back to his native hills and his own green 
fields, he would soon get well.' And the poor mother 
sobbed as if her heart would break. 

" I looked on the sick lad and kissed his pale lips, 
and warmed his thin hands. I saw that he was dying. 

" l My poor boy ! you will never again see your 
green native land, nor the children you played with. 
When I shine again you will be with the angels, and 
never know hunger any more. Out in the church-yard, 
I will shine on your grave, and warm the daisies that 
will bloom when the spring comes.' " Sg 17.- -WHAT THE SUNBEAM SAW 

Part II. pinafore, a child's apron or sloe, the wild plum 

bib. glad, happy. 11 You told us a very sad story yesterday, Sunbeam : 

can you not tell us a happy story to-day?" said the 
children. 

" A pleasant story?" said the Sunbeam. "Yes, I 
will tell you what I saw this morning. 

11 Xot many miles away I peeped into a cottage. It 
was covered with warm thatch, and was very cosy. The 
sparrows were chirping merrily, and a little girl called 
Peggy was getting read\- for school. 

" Peggy had cheeks like a cherry and eyes as black 
as sloes. She was a neat little maid. Her hair was 
combed very smooth and tied with pretty ribbon, and 
her pinafore was white as snow. She took her little red 
cloak on her arm, and tripped off to school as merry as 
a lark. 

"I did not tell you how Peggy's shoes shone, for go Peggy had none. She did not care. She had a nice 
breakfast of warm milk and of cake that her mother 
made. She was a happy little girl, and sang like a bird 
as she went on her way. 

" I could not leave her/' said the Sunbeam. "I 
shone in at the school window, and there sat Peggy, 
among other children as bright and merry-looking as 
herself." 

t% It was a glad sight/' said the children. 

" A glad sight," said the Sunbeam, as he went off on 
another journey. 
9* i8.— IRISH CHILDREN. cottage, a small house. 
beach, the shore. 
fairer, nicer. 
pastures, grass lands. sparkling, shining. 
rills, small rivers. 
roam, to stray. 
needs, wants. Happy Irish children, 
In your cottage low, 

Sheltered when the rain falls, 
Safe from winter's snow. 

Sing your songs of gladness 
In your grand old speech, 

Climb the sunny hillside, 
Race along the beach. 

Broader lands and richer 
Lie beyond the foam, 

Nowhere is there country 
Fairer than your own. Nowhere greener pastures. 
Nowhere browner hills, 

Nowhere bluer rivers 
Fed by sparkling rills, 92 This is holy Ireland 
Where your fathers trod, 

This the land where Patrick 
Told them first of God. 

Other lands, like ladies, 
May be richly dressed ; 

Ireland is }^our mother ; 
You should love her best. 

Love her, do not leave her, 
O'er the world to roam, 

Ireland needs her children : 
Work for her at home. 
93 
NEWI'UUXDLAXD DOG. 19 —STORIES OF DOGS. drifted, floated. 

upset, troubled. 

fetch, to bring or carry. 

stern, the back of the boat. collie, a sheep dog. 
strayed, walked without think- 
ing. 
wagging, shaking. A gentleman who lived near a lake had a large dog, 
which was very well trained. This dog's name was Brach, and he was very fond 
of his master's son. They were always together on the 94 

shore of the lake, aud often went in a little boat to a 
small island in the middle of the water. 

One day, the boy forgot to tie the boat to the post 
at the landing place. He walked away over the island, 
picking flowers, with Brach trotting by his side. 

When he wanted to go home, he found the boat had 
drifted out a good way from the island. 

The poor boy was greatly frightened, and wondered 
how he was to get home. 

At last he turned to the dog, and pointing to the boat, 
said : " Fetch me the boat." 

Brach at once jumped into the lake and swam towards 
it. 

The end of the rope was hanging over into the 
water. 

He caught hold of this between his teeth, and made 
his way back to his young master, dragging the boat 
after him all the way. 

The boy was glad, and he paddled his boat home, 
with Brach sitting at the stern. 

A farmer once had a large collie dog which he called 
Bran. 95 Like all dogs of his kind, Bran was very clever and 
wise. He was out one day with the farmer's two little 
boys, and they strayed along to the bank of a river, 
w T hich was not very far from their home. 

There was a great flood in the river at this time, 
and the little boys leaned over to catch the bits of stick 
that were floating past them. 
COLLIE DOG The younger fell in, and was quickly carried down the 
stream. 

The other child, when he saw this, ran home to tell 
his father. 

The farmer quickly came to the place, and great was 
his joy when he saw his child sitting on the bank, with 
Bran standing by him, wagging his tail, as much as to 
say : " See what I have done for you." 
I'll put you myself, my baby, to slumber." 20.— IRISH CRADLE SONG slumber, sleep 
lawn, a grassy plot. 
murmuring, making a con- 
tinual sound. woo, to coax. 
disease, sickness. 
flee, to hurry away. I'll put you myself, my baby, to slumber, 

On sunniest day of the pleasant summer, 

Your golden cradle on smooth lawn laying 

'Neath murmuring boughs that the birds are swaying! 97 

To and fro, hi la lo, 

To and fro, my bonnie baby ; 

To and fro, lu la lo, 

To and fro, my own sweet baby. 

Slumber, my babe, may the sweet sleep woo you, 
And from your slumber may health come to you, 
May all diseases now flee and fear you, 
May sickness and sorrow never come near you ! 

To and fro, lu la lo, 

To and fro, my bonnie baby ; 

To and fro, lu la lo, 

To and fro, my own sweet baby. 

Slumber my babe, may the sweet sleep woo you, 
And from your slumber may health come to you, 
May bright dreams come, and come no other, 
And I be never a sonless mother ! 

To and fro, lu la lo, 

To and fro, my bonnie baby ; 
To and fro, lu la lo, 
1 To and fro, my own sweet baby. 

George Sigerson {from the Irish) 
(By. kind permission of the translator.) 98 
2i.— THE ROBIN, familiar, used to. morsel, a small bit. 

receives, gets. bustle, noise of work. Every boy and girl living in the country is familiar 
with that pretty little bird called the Robin Redbreast. 

He is so named on account of the bright yellow-red 
colour of his throat and breast. 

No bird is better liked or receives greater kindness 
from young and old than the robin. 

His bright eye and his bold and lively habits make 
him welcome at every door. 

In winter, when his food is scarce and the ground is 
often covered with snow, he spends all his time near 
houses picking up what he can. 

You will see him on a window-sill or door-step looking 
for crumbs or stray morsels. 

The robin builds its nest in hedges or about sheds, 
and sometimes where there is great bustle. 99 

The nest is cup-shaped, made of moss, leaves and 
grass, and lined with hair or feathers. 

It contains from five to seven eggs, which are white, 
with pale red-brown spots. 

The song of the robin is low and very sweet, and we 
are able to enjoy it for the greater part of the year. 

Most children think that all the robins remain with 
us in winter, but it is not so. A good number of them 
go to a warmer country during our winter, and return 
with the fine weather in spring. 
IOC 

2.— WHAT HAPPENED TO DERMOT, 
Part I. village, a small town. 
lios, an earthen fort. tunic, a sort of jacket. 
odd-looking, strange -looking Dermot lived with his mother in a village close to 
the sea in the West of Ireland. He was a very good boy 
and went to school evety day, where he learned to read 
both Irish and English nicely. 

One day, his mother told him that he could not go 
to school, because she wanted him to help her to gather 
in the potatoes. 

Dermot felt sorry, but he said nothing, and he worked 
\11 the morning till he was very tired. 

Then his mother said he might rest, and he lay down 
/n the side of an old lios which was in the field, and 
»oon fell fast asleep. 

He did not know how long he had been asleep, when 
someone called "Dermot" He opened his eyes, and 
saw standing beside him a boy dressed in a beautiful 
red tunic and cloak, and having long fair hair. 101 Dermot sat up and looked very hard at him. He had 
never seen such an odd-looking boy before. 

" Who are you?" he asked at last. 

4i My name is Conall MacAirt," said the boy; "you 
were not able to go to school to-day, so I am going to 
take you now to that school over there.' ' 

Dermot looked up and saw a nice school-house 
built of wood at the other side of the field, and a great 
many boys going in, who were all dressed in tunics and 
long cloaks. 

"I never saw that school there before," said Dermot, 
greatly surprised. 

"You never did," said Conall, "but I have brought 
you back thirteen hundred years. This is Old Ireland, 
and you are going to an Old Irish School." 

11 Then you are an Old Irish boy," said Dermot. 

'* Yes," said Conall, " my grandfather, who died only 
last year, knew old men who had heard St. Patrick 
preach. But let us go to the school." 102 2 3 .— WHAT HAPPENED TO DERMOT 

Part II. study, to learn. 

brooch, an ornamented pin, 

repeating, saying. shy, ashamed. 

stumble, to trip in walking, When Dermot and his companion came closer, they 
saw that some of the boys were standing in the open air, 
round an old monk who was teaching them. 

Dermot saw that their books were written on yellowish 
paper, and not printed like his school-books. 

They were standing up and reading aloud in Latin, 
and then giving the meanings of the words in Irish. 

" Do they not learn English ?" said Dermot. a No," said Conall; " England is over across the 
sea; there people learn English. A great many English 
boys come over here to study, because they have not 
such good schools at home. That is an English King's 
son over there with the big gold brooch fastening his 
cloak." 

They went next to hear some little children who 
were learning the alphabet. Instead of a blackboard, 
they had a long stone on which the letters were cut. io3 

After this, Con all took him into the school. Dermot 
was surprised to see the floor covered with straw. There 
a class of big boys were repeating in Irish stories about 
Finn and Oisin. 

Dermot knew some of the stories, for he had heard 
them from his grandfather. 

When the stories were told, the boys asked if they 
might take their camans and go to play, but the master 
told them to wait a while. 

He then called Dermot, and said, " Little boy, can 
you tell us a story?" 

Dermot felt very shy, but he did his best to tell them 
a story, which an old blind piper had often told in his 
mother's house. 

'"That is a good story, and you have told it very 
nicely," said the master. 

" I hope you can write Irish as well as you speak it." 

Dermot was about to tell him that he had got a prize 
last summer for writing a short story, when he heard 
his name again called. " Run away," said the master; "your mother is 
calling }^ou." 104 

Dermot ran out and across the field, so fast that he 
stumbled and fell on his face. . 

When he got up, there was his mother standing beside 
him, telling him to come home to his dinner. 

He was very glad indeed to see his mother, for he had 
begun to feel lonely among so many strange people. 

" What has happened to me, mother ?" said he. 

"Nothing has happened to you," said his mother; 
1 ' only that you have been asleep on the grass for two 
hours." 

"I have been in an Old Irish school, and I know 
what little boys learned in Ireland thirteen hundred 
years ago," said Dermot. 

" You have been dreaming, my child," said his mother. 
io5 
HERRING BOATS, 24.— HERRING IS KING becalmed, remaining still 

because there is no wind. 
spied, seen. 

silyery, bright, like silver. 
track, course. Manx, people of the Isle of 

Man. 
Cornish, people of Cornwall. 
chase, hunt. 
fouled, struck together. Let all the fish that swim the sea, 

Salmon, and turbot and cod and ling, 

Bow down the head and bend the knee 

To herring their king, to herring their king. 

Sing tus^m^ Féw ^n r\A™t^"ó tinn, — 

'Tis we have brought the summer in io6 

The sun sank down so round and red 
Upon the bay, upon the bay, 
The sails shook idly overhead, 
Becalmed we lay, becalmed we lay. 
Sing Cusam^ti pém avi tMrhftA-o Linn, — 
'Tis we have brought the summer in. 

Till Shawn the eagle dropped on deck, 
The bright-eyed boy, the bright-eyed boy. 
'Tis he has spied your silvery track, 
Herring our joy, herring our joy. 
Sing CuSAtn-Ati Fém ^n tMtíiitA-ó linn, — 
'Tis we have brought the summer in. 

The Manx and the Cornish raised a shout, 
And joined the chase, and joined the chase, 
But their fleets they fouled as they went about, 
And we won the race, we won the race. 
Sing tusarn^F péin An fArhtiAT) tititi, — 
'Tis we have brought the summer in. 

Then we called to our sisters and our wives, 

" Come welcome us home, come welcome us home/' 

Till they ran to meet us for their lives, 

Into the foam, into the foam. 

Sing tusAtn-ap Féin ^n r&mwAi) tinn, — 

'Tis we have brought the summer in. 

Alfred Percival Graves. 

(By kind permission of the author and of Messrs, 
Swan, Sonnenschein & Co.) IOy 

«.— WHAT COLUM LOST, satchel, a small bag. 
new-mown, newlv cut. cocks, heaps. 
sped, hurried, 11 You will be late for school, my boy/' said Colum' s 
mother, as the clock struck nine. 

" I shall run all the way," said Colum, and he quickly 
pulled on his jacket and put his satchel over his 
shoulder. 

" Good morning, mother," he called out, as he went 
to the door, and hastily walked down the garden path. 

" I wonder if I have all my books," he thought, as 
he sped on, " and my exercise ; I think I have everything. 
I must not play so long with Neddy another morning," 
he said aloud. 

It was hay-time. The sun was shining brightly, and 
the birds were singing merrily. 

The men were busy turning the new-mown hay and 
making it into cocks. 

Colum stood for a little while to look on. He thought 
he would like to go into the hay-field, but he was afraid 
of being late for school. io8 " I will go just for a few minutes," he said, " and see 
the new hay-rake at work." 

So he went in, but remained longer than a few 
minutes. 

He was half an hour late for school, and his teacher 
said he had lost something. 

Colum searched his bag and his pocket, and found he 
had all his books, his pencil and his pen. 

( i You have lost something of far more value than 
books or pencils, my boy," said his teacher. " Something 
which you can never find again. Something that cannot 
be bought with money. You have lost time. Time is 
one of God's gifts, and each person in the world has 
only a certain share." 
io9 26.— THE CLIMATE OF IRELAND shiver, to shake with cold. 
woollen, made of wool. 
Isle, an island. sunstroke, an illness which comes 
from being in the hot sun. 

frost-bitten, made sore by the 
cold of the frost. Here at home in Ireland it is never very cold nor very 
hot. Children do not always think so. 

Sometimes in winter they think it very cold indeed, 
and they often shiver as they go to school in the morning. 

Then, in summer they feel the sun very hot, and 
would like to rest in the cool shade and do very little 
work. 

But Irish children are better off than those of most 
other countries. 

In many parts of America, snow is on the ground 
for months together. Great fires have to be kept up 
in the houses day and night, or people would die of 
cold. Children in those countries wear thick woollen clothes, 
and in order to save their fingers and ears from being no frost-bitten, they go about in warm gloves and fur 
caps. 

In other places, people suffer as much through the 
great heat. Little children, and even grown-up people, 
often die of sunstroke in New York and Boston and other 
large cities in America. 

In Ireland, it rains a good deal, and we would often 
wish to have more sunshine, but there is no country 
where the weather is always fine. 

The rain never lasts very long with us. When it is 
over, we go out and play, and enjoy the freshness of the 
air and of all things around us. 

If we had no rain, the poor cows and sheep would soon 
have no grass to eat. 

We must not forget either, that the rain, which comes 
so often, is good for the country, and makes the grass 
and the corn grow. 

It is on account of the greenness of the grass that 
Ireland is called the Green Isle. Ill 27 —MY LAND. rare, uncommon. | lot, state, condition. 

wayer, hesitate, change. She is a rich and rare land ; 
Oh ! she's a fresh and fair land ; 
She is a dear and rare land — 
This native land of mine. 

No men than hers are braver — 
Her women's hearts ne'er waver; 
I'd freely die to save her, 
And think my lot divine. 

She's not a dull or cold land ; 
No, she's a warm and bold land ; 
Oh ! she's a true and old land — 
This native land of mine. 

Oh ; she's a fresh and fair land, 
Oh ! she's a true and rare land ! 
Yes, she's a rare and fair land — 
This native land of mine. Thomas Davis, Date Due 

1 


r^/%* 
DO! 


fSNOTCiRr:i 


LATF 
cm c 
í 


$ 


- mill n 3 9031 01172801 1 I A >- dara leabar. Author Gae dil g ft , Bear! a . Title DOES NOT CIRCULATE BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HEX, MASS. Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same.